top of page

Szer, Gramma, Füzesabony, 2017


Itt áll elfeledett szokásaink kopjafája
1* Gyöngyhalász

Anyanyelvünk tengerében

gyöngyhalásznak lemerültem,

odalenn a tiszta éden

kagylóban vár szenderülten.


2* Költő

A költő Isten csudája,

nyelvét éli, nem használja,

arra van inge gatyája,

ha székely, hosszú bicskája.


3* Csapdlecsacsi

Csak a csalfa Csalhó csacsog

csalafinta csábulatot,

csengős csikón csipkés patkót,

cseresznyefán csuda csatot.


4* Szereplők

Szeretőzzünk, mint a nagyok,

kukucslók szemet csukjatok,

mert vakító varázslatot,

tűzlakodalmat láthattok.


5* Lakadalom

Egy pár ruhagyertya táncol,

nem marad a dunyhában toll.

Csóré bubakalács mámor,

véremből vér legyen, Ámor!


6* Eleink eleinte

Házasélet csendben pereg,

jaj, kellene már egy gyerek,

böjtöt fogadj, csudadoktort,

Boris legyen, inkább Botond.


7* Legalább négy

Egyet nemzzél az apának,

egyet szüljél az anyának,

egyet küldjél a hazának,

egyet engedj a halálnak!


8* Vihar

Kicsi buba légy tengerész,

elteszlek, ha magad nem mész,

úgyis elég bánat emészt,

ágyamban dúl a jégverés.


9* Keresztelő

Névre adjuk mindahányan,

szent legyen, kalendárjomban.

Az idegen szorításban

jobb, ha lefordíthatatlan.


10* Elsősegély

Szemmel verték, megigézték

bubám valami rosszfélék,

szaladj Rozika nénjéért,

vetne vizet egészségért!


11* Vízvető

Gyertya lángja vízzé válna,

szén parazsa ásítana,

arcomra mind átragadna,

míg a rontást szertemossa.


12* Találkozás

Pihenj gyékényen, kőpárnán,

libbenj szépen kövi sármány,

titokzatos napszentület

hajtá ide szárnyad, ügyed.


13* Leszáll

Ajtón kocog főnix madár,

bábakézben élet, halál,

vajúdónak talán ma már

síró reménységet talál.


14* Magzatvédelem

Ne nézd, mert a kicsi buba!

Ne halld, mert a kicsi buba!

Ne érj hozzá, mert a buba!

Ne szagold meg, mert a buba!


15* Célkereszt

Párosodás párta gondja,

álom legény lába nyoma,

lány cipőjét ostor nyomja,

vőlegénynek nevét mondja.


16* Leélet

Lefáradt, letört, ledöbbent,

ledőlt, lemeredt, lepergett,

leszólt, lemondott, leszerelt,

levont, letolt, leszerepelt.


17* Fonó

Orsóra sors tekeredik,

mikor a leány tízedik,

s zálogváltó csókra hajlik,

fogott legény fültől falig.


18* Farsang

Sapkádra a mirtuszomat,

táncoltató virágosak

piros bokrétát hordanak,

jaj a bábakalácsosnak!


19* Bűbáj

Szégyenvirág pirossága,

pörkölt szőrök pálinkába,

összeakadjon a lába,

mindig küszöbömet rágja!


20* Perefernum

Isten adja ne bánjátok,

három szekér az udvaron,

írogatás indul lapon,

Ifjak, többé ne lássátok!


21* Ingvarrás

Mosott kezű lányok tűzték

vőlegény fehér gyolcs ingét,

csak jaj, vissza ne bontassék,

csak jaj, folt rá ne hullanék.


22* Ruha

Szénfekete ruhát varrtak

az elárvult menyasszonynak,

szülét, lányságot gyászolhat,

abban minden hátra marad.


23* Méltóság

Jobbra menyasszony siratók,

balra vőlegény rokonok,

mindahányan mulassatok,

lakodalmas gazda vagyok.


24* Fenyő

Kalács talpra életfa kell,

hántott fehér kígyós heggyel,

temetnek is, mindjárt néggyel,

visszakötve feketével.


25* Szent Iván-éj

Szórjál belé fűszerszámot,

ugorjad át, s hamvad bajod,

meglásd, közeledik párod,

kívánj parázsfényes napot.


26* Ujjogtatás

Menyasszonynak lába köze

várakozik a dögönyre,

vőlegénynek kavarója

munkába áll virradóra.


27* Regő

A gazdának ép jószágot,

minden este pendelytáncot!

Napkeletből tűzviganót,

hej, rege, regő, reggelt jót!


28* Ágsirató

Fenyőág hajolj arcomra,

szilvámat adom zokogva,

hát én immár mivé leszek

lánypajtásim, nélkületek?


29* Útelkötés

Deuszpálinka gigába,

tirikocsma utat zárna,

száraz farkashúst parázsra,

lovaitokat vágtába!


30* Gyüttment

A falu szája hallgasson,

vénlegénynek jó, csak kapjon,

bár egy százpénzes menyasszonyt,

hegyeken túli harmaton.


31* Kontyolás

Hajnalpírban kis sikolyok

a bomló párta-szalagok,

A koszorút elvontátok,

kendőt fölragasztottátok.


32* Törtfenyő

Ellakták a lakodalmát

az ifjú megboldogultnak,

fogadná be a túlvilág,

s nyugalmat a maradóknak.


33* Létkérdés

Égi harangok siratták,

szépen húzták el a versét,

kinél ürült ki a kaptár,

s tört ketté a kocsikerék?


34* Hit

Akad székely, aki belül

békességben él Istennel,

akad székely, aki végül

mégis megbékél Istennel.


35* Látó

Fekete szúrná ki szemét,

rossz lélek szarvval, patával,

áthúzza, hol úr a nemlét,

mégis ébreszti madárdal.


36* Idő

A hazaengedett lelkek

pergetnek vissza életet,

sietős érintés lehet,

terelő éjfél közeleg.


37* Megújított szövetség

Ketten keresztfát kerülnek,

tiszta lesz anya és baba,

tanítja a keresztapa,

s lőn újrafoglalt terület.


38* Befogadás

Pogányt vittünk, keresztelve

hoztuk, tesszük a küszöbre,

majd asztal alá, a földre,

kinek kedvesebb, fölvegye!


39* Praktika

Szöktetett lány kontyolása,

olcsóbb, mint a lakodalma,

kis pálinka áldomásra,

papra morgó, rothadt alma.


40* Útravaló

Mikor elindul a lélek,

kerítsük meg gyertyalánggal,

mindjárt Jézushoz béálland,

s ördögé csak a test lehet.


41* Dobszerda

A hídra nem jutott kereszt,

Tisza vize csobbant egyet,

semmiképpen nem nagy eset,

egy megesett beléesett.


42* Önuralom

Botra beszél az új szomszéd,

nem tudhatja hol az alvég,

itt ez a felvég, várok még,

tán esze is lesz, maradék.


43* Parlag

Üres tanyák ránk omlanak,

hol vannak az édes fiak?

Életforrás, halálpatak,

idegenben szarvaskodnak.


44* Napforduló

Szent János napi angyalok,

a fehér ruhás leányok,

körsátorban csak asszonyok,

pap nélküli imádságok.


45* Első

A lány mindennapos vágya

első tisztességes napja,

menyecske első vagyona

a gyermekágy felsírója.


46* Nászéjszaka

Csengős fazék szalmazsákban

jelzi, mikor megy a gőzös

elé, s hátra tolatásban,

mikor jutnak levegőhöz.


47* Purgatórium

Nekünk csak más baja fájhat,

szemünkbe töredék tájat

vetít sátáni káprázat,

koporsónkon nincs kijárat.


48* Ágyvetés

Az ágyat már megjátszatták,

négy-öt-hatgyermekes anyák,

és felállt a párna sarka,

a menyasszony alig várja.


49* Seprűtánc

Kopog minden kapu padja:

megint megjáró nyavalya

toppant az özvegyasszonyba,

mégsincs összezavarodva.


50* Béavatás

Fásládán újszülött legény,

hogy jó mesterember legyék,

csecsemő leányka kezén

fakanál, jó gazdasszonyért.


51* Anyafohász

Most segítsél meg Mária,

istenszülő terhes anya,

akit adtál megmaradna

egészségben evilágra!


52* Talány

Naphunyadról jő a gonosz,

amely tiszta lelket oroz,

kísérője sok apró rossz,

se nem orosz, se nem porosz.


53* Fürösztés

Szerencse fürdővíz, pénzes,

hőt a bábakönyök nézhet,

szebb bőrre száraz farkashúst,

csipára anyatejet húz.


54* Bubalátás

Testvérség jött, kosár teli,

szépen kérni keresztelni,

új komaság fogadtatott,

jelölik már a várt napot.


55* Megtisztulás

Hej, te zsarnok, mohó ember,

borjúköteled ne rágd el,

amíg a rend helyre jövel,

türelemmel kivárnod kell!


56* Vágyfőzet

Zab és akácvirág tea

fog magot, ha nem maradna

úgy húsvétra, karácsonyra,

talán Nagyboldogasszonyra.


57* Kell angyalnak es

Ha tízből egy, akkor is az,

amelyik majd mosolyt szikkaszt,

mondják igaz, ami igaz,

urad adhat újabb vigaszt.


58* Benn

Szájat tát, vöröset a nap,

mondják, ez lesz az alkonyat,

ha elkopik hegy és barlang,

s fejünkre hullik egy csillag.


59* Névkereső

Anyám mondta, ha fiú lenne,

legyen neki apám neve,

ezen nagyapám nevetne,

ha élne… ötlet elvetve.


60* Radina

Asztalon már kasok hada,

kalácsmadár, aszalt szilva,

kürtős, leves, ópálinka,

tyúk és kakas kipirítva.


61* Szabadulás

Keresztútra, virradóra,

negyven napos tilalomra,

keresztet kerülő asszony

imádsága száll szabadon.


62* Esti tiltás

Ne nézz tükörbe leányka,

abban ördög pillantása

puhán hízelegve vár a

bukásod pillanatára!


63* Alítás

Táti gyermek anyja kívánós,

vagy tán a magzat lesz táltos,

e csöpp pálinkát nyalintsd fel,

csak míg a szájad csípi meg.


64* Eltakarítás

Megérkezvén e világra,

mását a kertben az apja

hazahívónak elásta,

s hogy anyja teje fakadna.


65* Gyermekágy

Most még anya tisztátalan,

a gyermek kereszteletlen,

rontó erők mind haptákban,

ezer tiltás a védelem.


66* Vendéghez

Anya tejét el ne vigyed,

avval gyermek álma is megy,

sírás-rívás reggelire,

tejes pogácsa lesz ige.


67* Éjsötét

Mikor esténként meghalunk,

nem láthatjuk csillogásunk,

s lesz-e újszülött hajnalunk,

bizonyosan magunk vagyunk.


68* Rettegés

Szemeszőre esszesirült,

igizete régen idült,

sehun egy értő vízvető,

csak mosolygó szemmel verő.


69* Gyászöröm

Ablakban mozdult a virág:

adják ki a gyenge bubát!

Tátá szólt: legyen vetett ágy,

s megváltá a kisonokát.


70* Kemencelapáton

Mit süt sápadt sovány asszony?

Halavány, holdfogytás agost.

Aggot adok, ifjat kapok,

térülj-terülj telehold!


71* Előérzet

Az út meghajolt előttem,

mehettek jól öltözötten,

szépen sorban majd mögöttem,

életemet elköltöttem.


72* Házaló

Tetű lakja be fejedet,

ha lábasam meg nem vesed,

s a kártyámat el nem hised,

itt a vége sép jövődnek!


73* Hal-álom

Asszony, ne nézz a felhőkbe,

harmatcsepp hull szemedbe,

holnap elmegyek jó helyre,

fényes, tisztába öltözve.


74* Készülődés

Álmomban fehér ingemet

méhek lepték el, s ettek meg,

míg liliomot kaszáltam

éppen a tiszta szobában.


75* Halálmadár

Egész nyáron át kuvikolt

de egyszer feketerigók

odavágtak neki, mikor

a diófán épp elhívott.


76* Halotti mars

Most mind számadásra állunk,

eljajgatjuk már halálunk,

ki érkezik, és ki indul,

ki vétkezik, és ki tisztul.


77* Előeste

Körletünkben lelkek vannak,

még ha nincs is jele annak,

valakire várakoznak,

suttogói hívó szónak.


78* Menetrend

Lőn nászmenet, lesz gyászmenet,

kísértetek, majd vigyetek,

ha jő a végső rendelet,

s testemnek elvégeztetett.


79* Megkerítés

Miatyánk egyszer a fejnél,

a talpnál állva Idvezlégy,

Hiszekegy hulland a fejre,

minden felszálló lélekre.


80* Feltávozás

Cseppnyi csendben csengő csendül,

lepkeszárnyon lélekharang,

egyetemesen egyedül

elsuttogja giling-galang.


81* Maradóknak

Tilos a sírás, jajgatás,

köll a gyöngéd simogatás,

a végső szent, körbe gyortyás

lélekút megvilágolás.


82* Test

Szemére érme, arra dúr,

hűlő arca friss politúr,

két oldalán Jordánpálca

a nagy vízen által rántja.


83* Hírharang

A nagyharanggal szaggatnak

az elment felnőtt férfinak,

középső járja a nőnek,

kicsi marad a gyereknek.


84* Virrasztás

Végvacsora, ha elfogyott,

siralmasok hazamennek,

magukkal viszik a hangot,

üli a család a csendet.


85* Eltakarítás

Szellőzik már párna, szoba,

terítőn az alamizsna,

segítőknek vett pálinka,

főt húsból meg a csontosa.


86* Átjáró

Érkezőnek, távozónak

küszöbe a hazai föld,

átlépni csak tisztán szabad,

ahogy a tavasz zöldet ölt.


87* Beépítés

Lelke jó úton haladna,

lenne halott lakodalma,

nyitva állna még kapuja,

Szentháromságnak pálinka.


88* Rémület

A feledés halálvizén

uszadék az ősi remény,

találgatunk: sámán?, táltos?,

nem látva a lélekvámost.


89* Elhárítás

Habár még nem kérdezted meg,

hallócsontban érzek vasat,

válaszomat belül halljad:

fölös csontomat ne keresd.


90* Felfokozás

Már látsz a keskeny résen át,

elmúlt a félelem, vakság,

neked fondor gonosz sem árt,

hová lett az a sok barát?


91* Keresztút

Szavam körkörösztbe szövöm,

hogy legyen egy égi ige,

kapu a kettős égövön,

mely véd útban oda-ide.


92* Csillaglelkek

Mágus magvakkal magasztal,

tűzre vet magas magonccal,

makkos, mákos védőkörben

magunk megtartjuk illően.


93* Házioltár

Nyerges ládám, ó szuszékom,

őrződ-e még vágyam, álmom,

jövőm engeded-e látnom,

lesz-e elméletből kánon?


94* Borica

Feszülő íjam tán újhold,

telve toppant tündértáncot,

tükrözi a táltos napot,

tarsolyomba gyűjt csillagot.


95* Puszta

Mozgásterünk négy szeglete

indít szelet a lélekre,

középen sarjadt egyfára,

érkezik a ménes vágta.


96* Időhurok

Tűzkeresztből vízkeresztbe

edződött a szittya lelke,

minden rontás elkergetve,

megérett a kegyelemre.


97* Tövisügy

Megtüskézzük mi a kutat,

féregnek az utat mutat,

vadrózsa megy a kapura,

boszorkány, hogy megfordulna.


98* Világítás

Küszöbünkön izzó parázs,

ballagásunk sírig varázs,

tíz nemzedék gyertya éget,

tűzláng szeme örök élet.


99* Fölismerés

Isten nyila odavágjon,

ahol fakad sötét álom,

fekete a kutya, macska,

ha csillog is, csak boszorka.


100* Őslét

Mezítelen kerületem

gonoszságra érzéketlen,

gyógyulásom hengergetem,

átbújok a tűlevélen.


101* Jósgyűrű

Karikába elegendő

esztendős mogyoróvessző

övesen összekötendő,

perdüljön örök jövendő.


102* Egészség

Magamra maszkát nem rakok,

rám kaparnak üres markok,

félni semmitől nem tudok,

rajtam mindenség a burok.


103* Javas

Minden igaz egész minden,

igazság egészség egyben,

részvéte gyógyító áram,

részvétel beteg bajában.


104* Gyógyítás

Szép hajnal pillanatán vad

fészimmel suhintok hármat,

most megvágom a Holdadat,

és meghagyom a Napodat.


105* Széltől is óvja…

Lám, az agyvérzés szélütés,

szívinfarktus szívszélhűdés,

szélszakadás a lágyéksérv,

bénulás a boszorkányszél.


106* Körige

Új homokba körívelő,

gyógyító mogyoróvessző,

újévi abroncs-etető,

uruságot bévetető.


107* Tűzpróba

Dörzsölj tüzet jobboldalra,

dörzsölj tüzet baloldalra,

égig égjen föl a lángja,

egészség a közét járja.


108* Túlvilági

Kilenc sírról, kilenc virág

főzete erős orvosság,

kaparj belé őskoponyát,

levesz mindenféle rontást.


109* Viszi a víz

A hajnali folyó, jó ügy,

partpár között úszik rossz rügy,

pattanás, szeplő, kelés,

ami marad, az egy egész.


110* Napének

Kórság kő alá kushadjon,

fénytől túlvilágra fusson,

őrölje szűz imamalom,

csak egészség maradhasson.


111* Gyógyszertár

Fokhagyma, torma, kamilla,

ezerjófű, vöröshagyma,

körömvirág, dió, bodza,

zsurló, csalán, galagonya.


112* Kenyérkereszt

Leskelődtek gyerekszemek,

édesanyánk friss meleget,

ha kemencéből kiszedett,

apánk szelt nekünk életet.


113* Ősfoglalás

Aszú ágról hullott madár,

csontjából majd épüljön vár,

szárnya tolla tetőnek száll,

vörös vére falat fest már.


114* Köszöntő

Adjál a gazdának kolbászt,

fonja be véle a padlást,

Uram, érlelj neki jó bort,

töltse degeszre a hordót!


115* Bánat

Titkon tartott rózsa ösvény,

ölelni vitt minden estén,

az irigyek észrevették,

rágalommal elkertelték.116* Hagymakalendárium

Tizenkét megsózott hagyma

mutat jövendő hónapra,

ha vizes, majd eső járja,

ha száraz, készülj aszályra.


117* Új év látása

Ón csobban vizes pohárba,

a virág kendő, nem párta,

ha szív, sok lesz a bánata,

vagy koporsó vár a lányra.


118* Húsvétszombat

Bekecsalján került búza,

jobban esik a kalácsa,

székely kapun fenyűalma,

férjhez megy a gazda lánya.


119* Vágy kalákában

Kinek a kévéjét kötöm,

dézsában szőlejét járom,

tán ízleli főztöm, táncom,

s a hajamra köti kendőm.


120* Átok

Nem fogadtad ajánlatom,

hordj tekenőt a hátadon,

tartsd eszedet nehéz helyen,

a Jóisten öltöztessen!


121* Kalapárus

Kendnek rosta a kalapja,

csak kaparja, nem takarja,

ótvaros a feje búbja,

most kell kicserélni újra!


122* Fonó

Lány lenből létláncot sodor,

ujjai közt sarjad a sors,

most legény ölén éneklő,

majd asszonyként életszövő.


123* Táltos

Fényfa új tüzét csiholó,

hegytetőn szerte lobbanó,

tiszta kezemben lángoló,

arcodra szálló áldott jó.


124* Selyemsárhaj

Markoláb eszi a Holdat,

Napot, kitárt ablakodat,

griff, tündér jár Lélekutat,

életet vagy halált mutat.


125* Ősöröm

Halvány hajnal hétrét hasadt,

dél derekán nézett a Nap,

abajgatott árnyék angyalt,

Földre firkált fénydiadalt.


126* Várakozás

Füstöld meg a füvecskémet,

fagyos földön kertecskémet,

az életet megtartogasd,

tavasznapig bétakargasd!


127* Itthon

Körhegyek, ha körül érnek,

a kő között, és víz alatt,

szépasszonyok vásznán járnak

a tündöklő, jó tündérek.


128* Elrendelés

Fehér lovon táltos röppen,

ágon született legénynek

készíti a próbatételt:

-légy talpa a jövendőnek.


129* Körös

Csipkebokron csimpojálgat,

táltos Tálász úgy táncoltat

szomorkodó szíplányokat,

körös-körül lakodalmat.


130* Gúzs

Énekelnek ősasszonyok,

hangjuk tejet, tavat fodroz,

forgószélben utazgatok,

meggyfakérget csiholgatok.


131* Hajnalhasadás

Midőn az elragadtatott

révbe révül, újra napot

nyit az éjsötét nyugatnak,

dogok nyüszítve ugatnak.


132* Átmenet

Fénytől fényig éldegélünk,

körtisztáson avatottan,

idegenek veszik vérünk,

gyászos hóban, fehér gyolcsban.


133* Permet

A léleknek vizecske kell,

akár jön, akár menne el,

az élet harmatot rendel,

cseppjében hajnali tenger.


134* Hagyakozó

Ha poromat kaparjátok,

arcomat napnak adjátok,

hunyadot távol tartsátok,

arra lakik minden átok!


135* Illetőség

Evilágunk hármashalom,

elveszejtett paradicsom,

tetteseknek vigadalom,

nékünk égi bizodalom.


136* Naplakodalom

Hetedhét fényhatáron túl,

hetedik égben csillagok,

hol hetedik mennyországos,

tündéri dínomdánom dúl.


137* Eredendő

Se széle, se hossza rengő,

özön dalos kerek erdő,

asszonya Tündér Ilona,

nélküle semmi se volna.


138* Dicsőség

Fejünk fölött, messze tőlünk

fény van, világos valóság,

látomásos létezésünk

szépen kivirul, odaát.


139* Újjászületés

Égi élet kerekedik,

földi létem repedezik,

édes napom ébredezik,

tűzön-vízen emberedik.


140* Szer

Körtisztáson gyülekező,

eredő erdőben regő

hívja a bőséget elő,

s jövöget meredő erő.


141* Háztűznéző

Napba nézett találomra,

tükrében a bódoganya

aranyszeme személyesen,

körbefonta igézetben.


142* Leányfogó

Élet vize fehér tóban,

partját szövi minden tündér,

deli legény oda toppan,

ügyes déli menyasszonyért.


143* Égvilág

Kőszikla tetején sasfa,

a gyökerek öreg kígyók,

csúcságára fészek rakva,

abban rikolt madárfiók.


144* Páros álom

Sátáni sötétség, méreg,

világos isteni lélek,

összecsapnak, ébresztgetnek,

szolgái a teremtésnek.


145* Forgó

Előbb gyászos, gyors kimúlás,

aztán lassú, zord elmúlás,

utódoknak most kacagás,

majd csönd, nem várt szellemjárás.


146* Tánc

Pendely, mikor penderedik,

legény boldogan bokázik,

mennyország jő, a hetedik,

kitart hajnal hasadásig.


147* Másképmás

Jó a játék, jó a móka,

fáradt lélek ápolása,

ámde a gúny rongyos gúnya,

kivillan a seb alóla.


148* Holdnaptár

Leveles kapun a hold

havonta végig ballagott,

gazda kése minden napot

rótt, hosszan a vasárnapot.


149* Szikárság

Székely szikla szegelletten

szikrát vág szekercés őrszem,

száz szikáncs reppen szerte-szét,

a lármafa gyújtásra kész.


150* Nemzetünnep

Piros pünkösd napja pendül,

lányok dalán lélek lendül,

a világot virágozni,

legény királyt koronázni.


151* Toborzó

Néha fáj a szívdobogás,

váratlan ritmus ráadás,

kalimpa, vagy valami más,

közeledő mennyei nász.


152* Hitrege

Csíkra néző Csigla mező

esőt áhít, legyen erő,

éber idő, hazatérő,

Csaba népe reménykedő.


153* Kikelet

Járkálok egyed magammal,

avarban keresni hamar

sarjadott kakasmandikót,

gyermekek anyjának valót.


154* Szemle

Járom kertem karikába,

elől komondorom lába,

fonja gazdáéval párba,

belevakkant árnyékába.


155* Gyermekkor

Származásom szánom-bánom,

Székelyudvarhelyről jöttem,

s hamar elhúztam a Csíkom,

nőni Marosvásárhelyen.


156* Civil

Bolond bíborban, bársonyban

is bolond marad, nem király,

csak megtűrik a táborban,

míg gazdája nem retirál.


157* Kívánság

Kaló gépem kalászt csépel,

karéj kenyér reményével,

megtört magból legyen étel,

nőjön nagyra sok kis székely.


158* Öreges

Nem rozsdás a mókakasza,

fürge lábát fölkapkodja,

ugrándozik, mind csattogva,

öreg flinta új kakasa.


159* Legényes

Kasza, kapa kalapálva,

csak a kalap áll csáléra,

bocskornál még jobb a csizma,

amíg bírja a kar izma.


160* Csárdás

Székelytől fél a mitika,

nincs ellene jó taktika,

szavára se gyógypatika,

nem üti ki a pálinka.


161* Másnap

Szekust töri a nyavalya,

nem emlékszik a tegnapra,

mitől sajoghat valaga,

ha visszajön, majd megtudja.


162* Ünnep

Lelkekbe nem hatolt zavar,

mind csak szabadságot akart,

lehetett kormányunk, magyar,

ma leltározzuk, mi maradt.


163* Ars poetica

Öregapám hegyi székely,

édesanyám síki magyar,

nem fog rajtam semmi métely,

amíg szavam mítosz fanyar.


164* Tatárjárás

Hét határból sikolyt hallok,

hét havasból lángot látok,

reggel mozgott, este halott,

kit fog így majd turán átok?


165* Virágvasárnap

A rügyek most körülnéznek,

szirmoknak elég a meleg,

vagy megvárja az új élet,

csihányzsákos Benedeket.


166* Bőjtmás

Ha majd nagy lesz a kedvem,

bánatom kenterbe verem,

addig meg tűnődöm ezen,

hiányérzetem veretlen.


167* Fiú

Amíg élek, fájok, égek,

vérző sebe vagyok, leszek,

minden ideszületettnek,

pecsétje a reménységnek.


168* Húsvéti morzsa

Fut lopva legények árja,

ma visszalocsolás járja

minden szikkadó tojásra,

sok megváltja, java állja.


169* Bűn

Tisztaságra fertőt hozni,

örökséget ellökdösni,

idegenül álmodozni,

anyanyelvből kiköltözni.


170* Ulti

Rosszul jár a lap, játsszunk még,

együttlétben a boldogság,

egyedüllétben botorság,

kövesedő idegenség.


171* Történelem

Mit minden krónikás tudhat,

könnyű megjósolni múltat,

nyalva kenyéradó urat,

tán még karóba se húzat.


172* Rend

Kijelölt napok lelkemben,

Istentől valók teljesen,

kimenőt kapok rendesen,

inneplőm akkor felveszem.


173* Ébresztgető

Sivatagra jön a tavasz,

migráns vándor nagyon ravasz,

a mosolya három arasz,

majd elhiszed, mikor nyakaz.


174* Nyelvtan

Kitanítanak nyelvünkből,

leszünk bamba kitanultak,

eszünk szétrágva belülről,

ne találjuk írmagunkat.


175* Kívánság

Hajsza helyett legyen héjsza,

lépéseknek tánckaréja,

míg bírja ütőér, véna,

legénykalapra bokréta.


176* Pünkösd

Szavad átütötte szívünk,

lelked elsöpörte bűnünk,

vigyázod élő örömünk,

vezéreled öröklétünk.


177* Boldogfalva

Olyan a falunk kovácsa,

nincs ideje foghúzásra,

az ördögöt most patkolja,

fusson haza Trianonba.


178* Illetékes

Most múlt a rábízott élet,

tudván, nem érez a kéreg,

mímel könnyes emberséget,

tele zsebbel, műrészvétet.


179* Öreges

Pár ezer könyvet elolvastam,

tudományom szűkös katlan,

míg a jövő olvasatlan,

kereshetem tovább magam.


180* Közvéleményem

Nem jó szemüveggel nézek,

folyton a becstelenséget,

mohó kíméletlenséget

látom, s urak a pirézek.


181* Induló

Unokatestvérek mennek

egyre-másra föl az égnek,

fogynak a levegőcseppek,

egyre hangosabb az ének.


182* Világítás

Minden gyertyát meggyújtottam,

aztán rám számot tartsatok,

mikor fölszállok hozzátok,

megtisztultan, elárvultan.


183* Révülés

Az elme fennen háborog,

éheztetni minő dolog,

alant a szív alig dobog,

míg a lélek belül boldog.


184* Hajnal

A napocska hasogatja

hosszú éjünk bakacsinját,

ébredezik pendely, gatya,

beszivárog a külvilág.


185* Eredő

Kövek között csermely ügyel,

előugrik lendülettel,

hangja, villanása bűnjel,

azért megijedni nem kell.


186* Az ócsárolókhoz

Múljon el a földön fekvő

rugdosásának ideje,

dalotokban legyen erő,

a magyart talpra segítő.


187* Vínlányok

Sültü szaván münk megélnénk,

mutitanánk kő fetekét,

pirasat, szoknya szegílyét,

firfi jártató lépését.


188* Búék!

Újévben az új év ébred,

kívánságban a reményed,

hazugságom fogadalom,

a tavalyit hátrahagyom…


189* Kezelés

Derűdet, ha elvesztetted,

kerített kertben keressed,

míg forgatod, megszereted

a megtalált kapanyelet.


190* Alkalmima

Isten áldd meg a gyászolókat,

megnyugvással, békességgel,

nyújts feléjük irgalmat,

ha küzdenek keservükkel!


191* Rejtély

Pál fordult fénnyel, mi légyen,

az ember meghal éhen,

de ha fordulása tiszta,

bőven terem mező, puszta.


192* Megesleg

Kantárt rázogat lova,

lóg róla tarka bibola,

nem fog rajta már iskola,

száz éve is farsangola.


193* Bálint nap

Szellő hozza a szerelmet,

almamagos lányhevület.

Párosodnak a verebek,

kotlósok tojásra ülnek.


194* Zsuzsa nap

Hej, pacsirták sorakozó,

hangotok ma tavaszhozó,

dalárda kell, égig hangzó,

olvadjon a jeges korzó!


195* Szer elem

Mióta rámszakadt a lelked,

nem maradt könnyű viselet,

ünneplőben járok-kelek,

csodálják idegen emberek.


196* Télutó

Ágvégen szénné fagyott rügy

a fakadásért áldozat,

a többinek ez nem nagy ügy,

ollóra kacag, s bimbózgat.


197* Elázott alázat

Farsang farka húshagyó,

tarka-barka, konyuló,

savanyú káposzta nedv,

sanyarú járom a kedd.


198* Útjelző

Amióta a hazugság

fedőneve liberalizmus,

nincs más megnyugtató mentsvár,

csak hagyomány és katekizmus.


199* Ugornya

Szélvész járja Szent György napig,

hát vacogjon, ki ebben hisz,

nagy bajban az egy igaz hit,

elfogyott rég a gergelyvíz.


200* Elvárás

Hej, Sándor, József, Benedek,

bonts fűnek-fának levelet,

célkitűzést vízöntőnek,

virágrétet a méheknek!


201* Csilla nap

Napsütötte szüntelen dal

kertben zengő madarakkal,

körbejárom, simogatom

ajándék hajnalom, s napom.


202* Belenyugvás

Féltsed anyanyelved,

felbomló nemzeted,

okosabbnál okosabbak

keresnek nálad elmebajt.


203* Táltos

Már csak étővel etetnek,

mégis élek, ahogy lehet,

megátalkodott eretnek,

lelkem perzselő lehelet.


204* Mondóka

Mondatom, ha csodálkozna,

szavaimat elengedtem,

kimosdódva, kézen fogva,

valami kétes ünnepen…


205* Zabszereda

Szerkőn szert tart a szerzetes,

szertelen szerit nem ejti,

szerepe szép szerelmetes,

szervesen szerény, hitbeli.


206* Nagypéntek

Hitszegő? Vagy eretnek?

Mily súlyos kérdések,

böjti virradóra,

földi helytartóra!


207* Ünneprontókhoz

Világotokat kizárom,

ha már bezárni nincs módom,

leszek az eszement zajban

inkább sóhaj, fuvolahang.


208* Vándor

Elment a kedvem…

egy bús kedden,

égi messzeségbe,

lelni emberére…


209* Hajdani majdan

Vigadtam én, lám hat napot,

ahogy ezt ti akartátok,

mert hat van, mikor már hatvan,

szívemben napforró katlan.


210* Kóma

Ne fojts meg féltéssel,

örök öleléssel,

légy levegővétel,

pihegésben éter.


211* Harminchárom

Olló szára megkötözve,

farkas szája törött bögre,

táncolj bárány, jön a húsvét,

hírt hozz, föltámadt Jézusét.


212* Belbírálat

Bánt a bánat,

szemem száradt,

elment eszem

szószerelem.


213* Haarp

Hej, forgószél kerekede,

a belévágott szekerce

eltűnt, mint királyi derce,

zokog a boszorkány lelke.


214* Vesszőfutás

E világon nyugtunk, az nincs,

ezer kutyává bucskázó,

lábunkhoz kapó prikulics

vakkantása az igaz szó.


215* Gólyaláb

Üstláb, nyaláb, szarkaláb,

székláb, faláb, nyakigláb,

hegyláb, vasláb, harangláb,

versláb, lóláb, hadiláb.


216* Trianon

Szanaszét szakadt szavam

délibábos dadogás,

értik sok millióan,

a hideg miért, hogy ráz.


217* Pünkösdi kérdés

Lehet-e élni, s meddig,

lélek vesztettek között,

kik Istent nem ismerik,

csak a víz- és sejtözönt?


218* Álmatlanság

Hány az éjszaka újholdig,

elrendezni minden holmit,

hány a rémálom hajnalig,

föllelkezni fénytitkait?


219* Lélekvesztő

Kutya sem ugat,

csak anyag matat,

gyilkos akarat,

vörös napnyugat.


220* Hárs

Szárnyas rügyek, varázsgömbök

szétpattannak, hívtok, jövök.

Lesz már kosár, télre szedett

mágus tea, életfőzet.


221* Gender

Munkahely változás nyomán,

eladó lett, alig használt,

egy pár hibátlan angyalszárny,

cserébe számítok patát.


222* Képeslap

Megyek, székely a svábhoz,

Temesvárra hazajárok,

Maros, Béga, Temes, Tisza,

éljen Magyarkanizsa!


223* Ördögszekér

A friss sarjúnak illatát

egy napig érezni, kaszák

verése hazahívó szó,

pengésük lassan elhaló.


224* Apó

E szép napos vasárnapon

családi összetartozás

emelget őszülő napom

fogyatkozó reménysorán.


225* Malaszt

Minden jót, mit elszalasztok,

őriznek színes harasztok,

szótalan, öreg parasztok,

többé semmit nem halasztok.


226* Kakasszó

Ütött az óra

virradóra,

kinek jóra,

kinek siratóra!


227* Madárharc

Falon fecsegő fecskék

verebekkel vérre mennek,

fészekfoglalóknak leckét

vágnak, alulra üreget.


228* Csend

Ez a napom is hallgatag,

hallgatom az alaktalan,

egyelőre kimondatlan,

bent dörömbölő szavakat.


229* Nyugágyban

Kertben kószál kekec kukac,

levélről levélre hálóz,

rigó uram nem irgalmaz,

repíti a fiókákhoz.


230* Tapasztalat

Legyél erős, be ne fogadj

gyütt-ment hízelgő hívatlant,

mert majd azt hazudja holnap,

hogy ő lakott itt hamarabb!


231* Szedd magad!

Őszibarackok ragyognak,

ideje jött a karónak,

két hét teher még a fának,

s nyílnak éhes gyerekszájak.


232* Egy felhőhöz

Élet a tested, angyalszárny,

könnyedtől zöldül a határ,

míg nincs sugár hangrobbanás,

és nem szaggat halálmadár.


233* Közjáték a kertben

Azt hittem, karvaly ül a fán,

de a zsongás nem csillapult,

támadt pillanatnyi talány,

aztán szólt a madár: kakukk!


234* Pihegő

Negyven fokos lázban fekszik

augusztus, már csak árnyékra

akad gusztus, égi priznic

legyen élesztő játéka.


235* Szómásútján

Ég abroszán jó lélekkel

öreg csillagok visznek el

tündérek fordulójáig,

úti köröszt árnyékáig.


236* Egyedem-begyedem

Legyen hegyen,

meggyet egyen,

egyet vegyen,

vegyes kegyen.


237* Forgószél

Nem tartok semmit zár alatt,

tegnap óta itt várlak csak,

hogy kirabolj, és elvigyed

mindenem, ami megillet.


238* Segélyhívó

Bolyongó nagy szellemek,

Ti gyertek sürgősen haza

omladozó kastélytokba,

falazni, vakolni, kísérteni!


239* Bozgor

Csendemet élem, amikor

mindenki vadul ordítoz,

egy nyelvért, melynek aligha

marad oltalmas országa.


240* Bőség

Üdvös napon

innapolom,

örökletes

ünnepemet.


241* Virágos kedvemben

Utolsó indulásra várva

remélhetem, kopjafámra

nem érdemtelen írand:

szerette a magyart.


242* Kábulat

Szeretni kell mindhalálig

akár egy házisárkányt is,

minden pillanatban érezd,

mibe keveredtél, élet.


243* Berciknek

Csőrt csalogató szőlőfürt

mosolyog rád: - most kóstolj meg,

bogyóm fénycsepp, ízem lélek,

ma rám bukkanhatsz mindenütt!


244* Oszthatóság

Őrizgeti egészségem

pánikoló feleségem,

vígan várom, mikor lészen

harmad-, netán negyedségem.


245* Barátság

Más előtt dicséret illet,

láthatod, titkon intelek,

hogy átérezzed vétkedet,

ezzel veszem ki részemet.


246* Bujdosó

Kutyabőröm réges-régen

kóbor ebek harmincadja,

érdem sincsen földön-égen,

s fejedelem, hogy kiadja.


247* Szabadulás

Színek úsznak szinte égig,

lelkek útján sehol egy rés,

oldva körvonalat, régit,

ecsethúzó gondviselés.


248* Feltöltődés

Mikor a gondolat lohad,

bizakodva eszegetek

saját konyhakertben termett

boldog paradicsomokat.


249* Itt a piros, hol a piros

Itt valami nem emberi

a rettegést teszi-veszi,

adagolja, mérlegeli,

ahogy hozza kénye-kedvi.


250* Jóslás

Telihold arat vágyakat,

álmod szövik apró halak,

emlékezz, ha szétrebbennek,

lehessen jó vége ennek.


251* Lidérc

Tény, örökös remény e lény,

fölénye nem kemény erény,

laka kényelmes televény,

mint egy szekrény, fényszegény.


252* Felhívás

Írjatok nyílt leveleket,

címzettek hadd röhögjenek,

hátha majd jót cselekszenek,

akár a rendes emberek.


253* Szívügy

Jövök, megyek, néha sírok

örömkönnyet akár százat,

följegyzi a lélekírnok:

bánatom csak szemet száraszt.


254* Őszi

Szőlőszemek könyököltek

a kordonra napot lesni,

fürtben kékek, sárgák, zöldek,

enném, innám, vagy ilyesmi.


255* Serpa

Akinek szép felhőcsipkék

mutatnak járható utat,

végállomás a földi lét,

nem láthatja meg az Urat.


256* Záróra

Bejártam immár ingatag

digitális világunkat,

hallgatásban hátramaradt

néhány négysoros bámulat.

Comments


bottom of page