top of page

Kínai füzet

1. Előhang


A nyári konyhazsongásban

Anyósom int, kiabáltam,

S e derűs házban

Ilyesmi nem szokás.

Ajándékát nyújtja, kínai füzetet,

(A borító díszítése pompás),

Benne talán újjászületek,

Dühéből megelevenedett

Főnixmadárként szállok-

Magamba…

Titkos napló is lehetne, álmok

Mogorva rögzítője,

Csak tudnám jó előre,

Lesz-e vajmi belső foganatja?


(Szatmárnémeti, 1983 június 20.)


2. Nagybányai merengés


Megfoghatatlan lebegés,

a szabadság bódító lehelete,

mint pehelykönnyű női kéz, lendül,

cirógatja borostám, ámde tévedés

ne essék, nem vagyok egyedül,

három sör társam és barátom,

ahogy mindet elfogyasztom,

míg pofák ülik körül asztalom,

nem szépítem, mind idegen,

s arra gondolok, van néhány szelídebb

pillanatom nélküled,

szerető, hitvesi bilincsed

fellazult, bár elejteni nem tudom,

állandó nemtetszésed

a távolsággal metaforává alakul,

percről percre kevésbé vagyok botorul,

kétbalkezes léhűtő

a langyos alkonyi idő,

bennem méltósággá,

megfoghatatlan bizonyossággá

ötvöződik, mit számít a sok

bizonytalan asszonánc,

mikor a teljesség barokk

részleteivel pompás

állapottá sarjad,

a resti boltíve alatt,

míg a nyugodt harmónia

füstként fölhasad,

egykori Pannónia,

egy néma karóra int,

a varázslatnak vége,

támaszkodj tovább a reményre,

vonatod lassan hazavisz,

míg te csak írsz, írsz és írsz.


(Nagybánya, 1983 június 21.)


3. Munka


Ahogy a cigarettafüst

tüdőm legtitkosabb rekeszébe

bekúszik, a szószegés apró öröme

pírfolttal arcon üt,

hogy tudnál most szende szemmel

megvető pillantást dobni rám,

de most nem gondolok csupán

a feladatra, ezen átkozott gépnek

mostantól működnie kell,

a mérés szent rítusa nyomán,

csöppnyi fölismerések ünnepe segít,

hogy forduljon a tengely,

engedelmesen, ahogy kell,

a gép legyen gép, s önmagam én,

nem torlódó parancsaid

szerencsétlen végrehajtója, mint

ki jószántából semmi hasznosat,

családot boldogítót nem hozhat

létre, s hereként ájultan ül,

rádió, magnó mellett, tévé előtt,

vagy csak úgy szemtelenül

olvas, esetleg ingerlőn felröhög,

s lassan álomba szenderül.


(Szatmárnémeti, 1983 június 26.)


4. Tünemény


Kislányom, aranyhajad

játszott a gyümölcsfák lombján

átsurranó napsugarakkal,

ragyogó tizenhárom hónapoddal,

léptél, forogtál, ugrottál,

valamit megmutattál

a lét érthetetlen rejtelmeiből,

a zene mindenható uralmáról

az öntudatlan ember fölött,

bár üdeséged nem fertőzhette

még tanítás végzetes vírusa,

táncra lendítetted

hamvas tested,

az ősember formázhatta így

első tánclépéseit, egyet-kettőt,

ahogy arcodra lebbent

a végtelen belső öröm,

csak álltam megkövülten,

lényemből sarjadt

tanítómesterem előtt.


(Szatmárnémeti, 1983 június 27.)


5. Olvadás


Úgy állok kívánságaid előtt,

mint egy tál hideg lecsó,

nem tudom lesz-e erőd

elkölteni, vagy csak kilöksz,

megmerevedett maradékként,

téglaszínű indulataimmal,

ideges összecsuklásaimmal,

néme konokságaimmal,

méla feledségeimmel,

de nem, te lassan őrlő,

vérbeli feleség vagy,

bár lehetnék néha hüllő,

hogy ne szikrázzam

sosem vásó dörzsköveid alatt,

és ne égjek lassan

szénné, míg látod hasznomat,

apró golyók, méltóságom

aksziómái gurulnak szanaszét,

pózba állni minden áron,

megtanulni a „jó férj” szerepét,

ez itt a végcél,

ezért az idegháború,

pedig, ha néha elnéznél

fejem mellett, s meghagynád

féltett kis csöndemet,

(egyes szám, első személy, birtokos eset

száműzetett szókészletemből,

ó, mily jóleső szabálysértés!)

tán még örömöt is hoznák

neked, ha elcsitult bennem az ész,

s ösztön az, mi még lömötöl.


(Szatmárnémeti, 1983 július 11.)


6. Éjféli férfietűd


Égnek az éjszakai lepkék,

míg a szolgálat unalmában

arcodat idézem, ahogy nem rég

cserben hagytalak, s elpusztultam,

legszebb ölelésünk ment veszendőbe,

gyöngyház tested nyűgős gyereket

fogadott tüzelő ölébe,

midőn kétségek közt babráltam

sóváran feszülő melled,

csak cikáztam hasztalan,

te bezártad szirmaid,

mint alkonyatot sejtő báránykavirág,

kilöktél, s én lyukas ladik, odább

úsztam a jeges verejtéktengerben,

hónapok óta vívjuk kiúttalan,

meztelen párbajunk,

pedig tehetetlen dühvel tudom,

mindketten örökös vesztesek vagyunk,

lámpaernyőbe szorult rovarok.

Természet, adj szárnyaló keménységet

a porladó szöveteknek,

röppents szikrát, villanyos ívet

szunnyadó vágyainkra,

legyek gyönyöröd számára

lüktető órainga,

némaságot sikollyá oldója!


(Szatmárnémeti, 1983 július 17.)


7. Alkalmi vadászmese


A másodpercek lassú mérge

szivárog nyugtalan ereimben,

mozdulatlanságomban érzem

a folytonos nyüzsgést, élve

a parázs szenvtelenségét szippantáskor,

lélegző foltok komor

árnyékát, gémberedetten

mozgó, alig irányított gondolataimon,

bénán elfogadva a tisztes otthon

kisszerű méltóságát,

homlokomról lehervadnak

a lázadás színes virágai,

már nem vergődnek metafora-hajszálak

a felületes megértés alpári

csapdájában, mintha elhagyna

a megszorult vad feszült,

ugrás előtti gyémántsága,

puha csúszásom petyhüdt

fegyverletétel, búzaszemek megnyúlása

öntudatlan malomkövek között,

míg rám mosolyog az a

zavaros fejű kölyök,

aki voltam, két atyai pofon szünetében,

ahogy itt állok az emlékezés korán

pirkadó, fagyos utcasarkán.


( Szatmárnémeti, 1983 július 17.)


8. Életkép


Fáradtság hinti szürke

virágait homlokodra,

szemed körül ránc csürhe

járja veszettül, garázda

táncát, őrült osztinátó

sugárnyalábjait fogom föl

kedvességet váró

pillantásommal, s míg öl

bennem valamit, próbálok

tavirózsabross lenni,

ékesítse otthoni blúzod,

minden pillanatot megérteni

tudó, ringó nyugalommal,

de a hétköznapi munkák

fullánkjai viadal

nélkül is földagasztják

a közénk furakodó űrt,

öltök magunkra ünneplőt,

ha fölharsan a juharkürt,

új találkozásunk fölött.


(Szatmárnémeti, 1983 július 28.)


9. Borongás


Végtelen izzásban

röpülnek a szél virágai,

elviszik, új tájat

keresnek a szürke álmaim

üdvözülésére,

s micéliumszálak kötnek a

talmi valóságnak

daróc-sima, markoló lila

csápjaihoz, futnék,

de megmered álnok életem,

míg lesem égútját,

azon kapom önmagam, kese

bódulatom fölszállt,

maradt az ecet zamatja, mit

nap-nap után nyelnem

tanácsos is, árva fátum is.


(szatmárnémeti, 1983 július 30.)


10. Lakoma


Futnak ám a szarkalábak,

ó, egy égi jelre várnak,

és a kába nyakra szállnak,

álom érte szarkalábak.


Hull az ének ím ebédre,

élve mérnek évet évre,

porckopást, meg látomást, e

téboly ette díszebédre.


Elnyelek, ha kell akármit,

ürgerémek ágyikáit,

umtatám is jégre csábít,

írok-sírok vacsoráig.


(Szatmárnémeti, 1983 augusztus 5.)


11. Remény


A boldogulásról ácsolt, kovácsolt, pingált,

bronzragyogású, márványszilárd terveimet,

mint ocsút, pelyvát, homokot kapja föl

és szórja szét a szűkkeblű, félveséjű,

műgyomrú, süket, vak, béna valóság,

beteges szellentés, savanyú másnaposság,

lelki fekély minden törekvés,

ne szidj párom, ha nem jutunk

semmire,

mindentudó, kufár, próféta, ideológus,

aprólékos gazember a sors,

majd eligazítja

éjsötét, lepkeszárnyú, léprement

vergődésünket.


(Szatmárnémeti, 1983 augusztus 10.)


12. Korrekt lélekelemzés


Ütődött ritmusok fészkelődnek bennem,

a hangközök csak torlódva bukdácsolnak,

e mértéktelen zsongásban, immár félve,

vakondfejű emberek költöznek agyamba,

azon kapom magam, birtokba vettek,

idomtalan egysejtűek, gombák, véglények,

a vers fertőzve buggyan a napvilágra,

nem érdekel senkit vonagló, otromba

zeném, fölösleges látomásról írni,

mikor néhány papírszelet mindent játszva

elintéz, csak egy nemzeti hős bámuljon ma

zavart szemünkbe róla, hát költő kuss a

szavad, mert itt komoly anyagcsere zajlik,

erős kezekben fényjövőnk felvirágzik!!!


(Szatmárnémeti, 1983 augusztus 10.)


13. Akácszonett


Nincsenek már lepkeszárnyak,

hogy vinnék tovább a vágyat,

napjaimban téged várlak,

s megfagyott lám hitveságyad.


Meghúzták a kőharangot,

nem surrognak a galambok,

ébren lesem márványhangod,

eltenném a férji rangot.


Haldoklik a síp, a zengő,

fáj bennem a régi erdő,

hitetlen lett a jövendő,


mégis megülök a száron,

szabad új virágzást várnom,

míg láthatom éber álmom.


(Szatmárnémeti, 1983 szeptember 9.)


14. Litánia


Fölvinném a jégtáblát vulkán tetejére,

vulkán tetejére, napnak küszöbére,

az szívbéli nagy hűséget

oda helyezném láváért cserébe,

láváért cserébe, szikrának helyébe,

elhoznám nektek, bár pőrén is,

bár pőrén is, szenesedve is,

az együvé tartozás rubinparazsát,

rubinparazsát, kelet balzsamát,

hogy égve égesse bőrünk, arcunk,

arcunk, jól kimunkált agyunk,

lám, mivé lesz az ember,

az ember, kiszikkasztott tenger,

szülőföldjén idegen honba zárva,

idegen honba zárva, mint árva

sziklába zárt láma,

ki egyre lelkét pallérozza,

lelkét pallérozza, sebeit fakasztja,

jégtáblát hurcol vulkán tetejére,

vulkán tetejére, napnak küszöbére.


(Szatmárnémeti, 1985 szeptember 15.)


15. Látogatás


Ha néha hazatévedsz vendégnek

az első húsz év tündérvárosába,

hol a fák naivan nőnek,

a házak lelkesen sorakoznak, kába

éjszakák dülöngélnek hazafelé,

Lengyel főtörzs elnézőn félreáll az útból,

a karzat deszkái harmóniák közé

reccsennek, hasast ugranál a lapokról,

ülj le szépen a szülői házban,

mesélj csodákat a kis unokáról,

koccints hófehér apáddal bátran,

nem árthat meg egy kis otthoni mámor,

csak az istenért, a régi helyeket

hagyd fennkölten nyugodni,

mert nagyszerű pajtásid helyett,

kiket ott lelhetsz, holmi

hangoskodó alakok, kikkel

akkor talán szóba sem álltál,

vagy netán mégis, csupán a hittel

nekik örökre adós maradtál?


(Marosvásárhely, 1985 október 23.)


16. Útban a malomba


Hej, mi szemek, búzaszemek,

csak a kövek közé jutunk,

repülnénk bár, mint a legyek,

jó sorsunkba visszahullunk.

Após, anyós, sógor, asszony

elől bármerre bújhatunk,

mind azért van, hogy megtaláljon,

s csak a kövek közé jussunk!


(A vonatban Szatmár felé, 1983 október 25.)


17. Őszi levelek


Hová mehetnénk a háztól,

hol naponta leolvassák

a fényórát,

csak heverek ájultan,

a rádió gombját csavargatva,

dermedt levelek zörrennek,

fülem mellett az első hó

akaszkodik a kert kopárságába,

így várjuk a számonkérést

kötelező tetteink felől.


Csak tudnám kivel állok

szorítóba, mikor összeseperlek

benneteket egy gödörbe,

s meggyújtom a senyvesztő

tűzfészket, érezve

a parázs kúszását tagjaimban,

mint elherdált metaforák,

nyomasztanak az elgurult

pillanatok, sikeres nevek

rosszallón vigyorognak,

- nem mész innét,

kishitű kufár, ezek itt

mind hímporos rózsák! –

s a hideg beitta magát

a falakba.


A lángok közt kérdezlek

titeket, mikor fogok

magamba békélni,

hogy a környezet is megnyugodjék,

hogy elférjek benne,

hogy legyek diófalevél,

bomlaszthatatlan és büszke,

hogy az erezet kitisztuljon,

s a leírtak tükrözzé

a legfájóbb rezdüléseket.


(Szatmárnémet, 1983 november 14.)


18. Hazajáró kövek


Hát ismét előfordultam

átfázott városomban,

mint ammóniás köd,

elpattanó földgázbuborék,

s jött a második emeletről

az a hideglelős arc,

átvillanó pillantás,

ki az aggkori töpörtyűből

férfivá kérgesedett,

hogy az éjjel az álom is előkapta,

pedig nevét sose tudtam,

csak elhúzott fönn az égen

villámra fölfeszített húrja,

míg pajtáskori szerelmem

ki nem szorította az állóképből,

beszédünk vibráló sugara

végig pásztázta

az elszórt homokszemeket,

a bor nem fogyott poharunkból,

most hevesen udvarolni,

lábáról levenni illenem,

s bár gondolatban már

meg is csaltalak,

úgy váltunk el, mint

két szűz kamasz,

csak a tudat Holt-tengerét

érte a becsapódás,

és fapados fülkében

tisztul elnevezhető kráterré,

ahogy kémlelőnyílást vágok

a jégvirágok közé, ügyelve

meg ne sértsem

a légies kristályvirágokat.


Az este még vártam valamit,

talán a hangversenytől,

mi egy évtized hangjaira

omlik vissza, már-már mereven,

ahogy ezúttal is roskadásig

teltház a nagyterem,

s a karzat ropogásában

úgy szóltak „A prelűdök”,

mint ócska patefonlemezről,

látszott a sok ifjú arcon,

úgy lógott be, akár egykor,

átlépve a bársonykorlátot,

vagy a tűzoltólétrán,

vagy az alagsori vécéablakon,

vagy a művészbejárón,

vagy a könyvtár felől,

vagy még délután elbújva,

vagy mosolyogva bájosan a jegyszedőre,

vagy rohammal megvéve a főbejáratot,

s lám mind ott szoronganak

elmúlt, elkopott, eltörölt arcaim,

leborulva a hangoltár előtt,

fölcsípve az utolsó ostyatörmeléket,.

Szia, hol élsz, hogy élsz,

köszönöm, azt hiszem vagyok,

így és úgy, család és gyerek,

lakás- az nincs, de a betevő

kikerül, a gimnazista télikabát

még rámfér, másra úgyse telik,

diploma a zsebben,

egyszer majd megválik.


A megismételt finálé

ütemei húznak ereimben,

igen, láttam, a Tutun díszlete

ismét a régi,

de már órákon át ülhetek,

hogy valakinek köszönhessek,

néha előkerülnek a hazajáró lelkek,

aztán menten

szétpattan minden,

holmi foszlányemlékek

járnak vitustáncot,

míg befut a szerelvény

a szomorú átszállóhelyre.


(Marosvásárhely és Székelykocsárd között, 1983 november 19.)


19. Virágének


A tó fölött hajnalodik, piros harang giling-galang, partján kérdi, hol a ladik?


Hullám nyakán tova ringott, meg is mondom dimben-dombon, elvitt egy pár rozmaringot.


Ott lesz fényes lakodalmuk, vízibálon dínom-dánom, összeolvad friss illatuk.


(Szatmárnémeti, 1983 december 4.)


20. Álompótlék


Úgy állok…

a csarnok hisztérikus traverzei alatt,

a tüdőbajos utca jégfogú latyakjában,

a rigolyás házban idegen családtagok között,

hétköznapi nőm záporozó számonkérései előtt,

mint bármelyik rágalmazó ismerős

megsemmisítendő céltáblája,

a golyók nyüzsgő lárvák,

a rosszindulat vérszomjas kölykei,

a megjegyzések, kioktatások sörétjei

közlekednek védtelenségemben,

csak a gyerekes tagadás,

makacs lehűlés,

krónikus ügyetlenség,

majdnem mozdulatlanság

a börtönömben rögtönzött fegyvereim,

ahogy a kavargás leszáll

mélyebb rétegek csendes izzásába,

s mint learatandó,

kaszára váró búza,

hajladozik szabadulást várásom.


(Szatmárnémeti, 1984 február 26.)


21. Tűzvész


Ahogy egyre csak mondod,

lényem ízekre bontod,

a képek a falon,

a bútorok, a plafon

fölizzanak, mint wolframszál,

lelkem a rövidzár,

mely feszültséged alatt

mindent lángra lobbant,

míg nézzük egymást mereven,

gyűlölködve szerelmesen,

lassan megsemmisülök,

leszek galóca, mérges bürök,

senyvedő szeméttelep,

s mint vásott utcagyerek,

bennem guberálsz,

persze szívem,

én vagyok a hibás!


(Szatmárnémeti, 1984 március 25.)


22. Borzongás


Hangulatom sziklákkal kirakott,

a sárkány minden érzékére jutott,

menekülésem, mint lehetőség

oly apró, távoli fénnyel ég,

hogy oda se nézek,

csak fáj a sok érved,

érved? dühkitörésed,

mert én vagyok Wágner úr,

szétfolyt kezekkel,

igen, lehunyt szemmel

jó feküdni, de mi lesz

a kislánnyal, már most is

érzem, megérti szörnyű csatáink,

mi lesz az angyallal, aki

mindkettőnké, s ez neki

így természetes…

kőtestem megáll az égben,

csobbanva halkan,

medrébe visszaroskad.

(Szatmár, 1984 április 9.)


23. Párbeszéd


Kopár fennsík szavam,

titkon se próbálsz

a csúcsra kapaszkodva

magad alá gyűrni,

csak mész a kitaposott

völgyek ölén előre,

s nem méltatod

szikrányi figyelemre

a zergék ősi útját,

az egyszeri szavam

hullócsillagát,

társalgásunk a malmok

reménytelen harca,

engem szél, téged víz

hajt újabb rohamra,

képtelen birkózásunk előtt

tanácstalan Don Quijote

ácsorog, a hangok

elszabadultak,

fölkapta őket az önkényes

tavaszi szélvész,

s mi állunk némán

egymás előtt,

s egyszer talán még

homlokunk összeér.


(Szatmár, 1984 április 10.)


24. Élmény


Idegen város idegen rigói fáradt,

hamis dallamot fújnak a padon,

idegen szél mozdít idegen bárkákat,

ülök a tóparton, ottfelejtett lom,

idegen vagányok ölelnek idegen lányokat,

lenge ruhájuk libben a forró levegőben,

siratom minden percemet, mely itt elhamvadt,

e lomha nap után szájízem is idegen.


(Bukarest, 1984 június 1.)


25. Természet ’84


Ujjongó fák közt lopózom,

s nem értem süvítő pózom,

hogyan is kerültem a kuckoló

levelek közé, ezen a borongó

esőt ígérő júniusi hajnalon,

nem érzem a karom, csak hajlítom

a simuló, játékos ébenágakat,

míg ismeretlen, színes madarak

leheletemben egyensúlyoznak,

s bólogatnak rejtett fészkek,

ha már nem láttok, higgyétek,

ha már nem hallotok, reméljétek,

ujjongó fák közt nem bánt senki,

hollétem nem szaglásszák ki,

nem zárják kartotékba elejtett szavaim,

nem figyelik táncom fűszálak hajlatain,

már magamtól se kérdezem,

e reggelen miként is létezem.


(Szatmár, 1984 június 26.)


26. Az utas


Csendesen ülsz a buja kertben,

papucsod kedvenc puli harapdálja,

kislányod lovagol térdeden,

a konyhából hallik asszonyod

korholó muzsikája,

csak a meggyfák tekintete cirógat,

mint régen látott szíves vendéget,

nyugtalanító bizsergés ébred, tarkódat

támadja, nőttön-nő, már szinte éget,

még nem azonosított érzést szimatolsz,

a hely rohamosan szűkül körülötted,

sürgetőn villan rád Krónosz,

s te sehogy sem érted,

csak a szék forrósodik alattad,

s mozdulatlan homályból

idegen városképek

bújnak elő, lenge dalba fognak,

nem tudod, mikor, de bizton sejted,

el fogsz indulni,

nem tartóztathat majd senki,

se család, se szuronyos határőrök,

ha eljön a kritikus pillanat,

kisíklik talpad alól a rög,

s szabadon engeded magad.


(Szatmár, ’84 június 30.)


27. 1984


Négy jelet ró a tollam,

nem is figyelve, öntudatlan,

íme az egyes: 1, hányan

vetették már papírosra,

kilenc évszázad óta,

az idővel házasítva,

mert helyértéke négy,

mögötte bujkál ezer év,

íme a kilenc: 9, utolsó

jegy a tízes létrán,

helyszín akár Csík akár Varsó,

az egyértelműség talaján

nyugszanak e számok,

íme a nyolcas: 8, kettős hurok,

önnön farkába harapó kígyó,

ki tudja mely jelképből származó,

s íme a négyes: 4, a legifjabb,

tisztelettel leghátul halad,

ezerkilencszáznyolcvannégy,

mitikus távolság egy születés

bizonytalan pillanatától,

egy emberélet rövid mozzanata,

tán levelet írtam, mikor

különös állapot hatalmába

kerültem, mintha ránézve

a jelre, már múltként

pislogna vissza rám a jelen,

s bármihez is fognék,

Orwell csak somolyog,

az ütközetet mindig elveszítem,

elvégzetlenség sava mardos,

észrevétlen közelít a fájdalomhoz.


(Szatmár, 1984 július 3.)


28. Hangulat


Az örök várakozás árvácskái

imbolyognak az idő főterén,

elmulasztott utazások örökké fájni

fognak, minden rezdülés kemény

tőrdöfés lesz ábrándjaid mellkasába,

az ébredés savanyú válsága

telepszik az utadba bóklászó szirmokra,

egy jégkorszak ellapító sugárzása.


(Szatmár, 1984 július 11.)


29. Hajnali varázslat


Harmat csillog ajkad szegletén,

nem, nem ébresztelek föl még,

bár szíves-mohón lelegelném

nyakad, melled hamvas selymét,

simítanám hajad kibomlott hullámait,

de csak nézlek, hogy takaród is lecsúszik,

s a vekkert időben elnémítom,

csak hajnalkezem játszik combodon,

míg álommosollyal nyílnak kelyheid,

az éjszakai egyesülés sóhajait

őrzi nyugodt lélegzeted,

már hat éve vallok neked szerelmet,

ez újabb mámoros reggelen

te lennél a feleségem?


(Szatmár, 1984, augusztus 27.)


30. Búcsúplánéta


Ha majd a kiéhezett hiénák

elhagyják a fölégetett prérit,

és a megcsúfolt hangyák

sem találnak már semmit,

hová térnénk mi vissza

régen kinézett rühös ebek,

nincs több lelkünk csaholásra,

szegény Maradók, Isten véletek!


(Szászváros, 1984, október 19.)


31. Szeminárium


Beszögezett temetőben járok,

e városban csakis a csontok

kötődnek hozzám,

egy-két századon nyúlik át

suttogó számonkérésük,

s én mit tehetnék mást,

csupán otthon érzem petyhüdt

magam, minden kisilabizált

név egy-egy atyai pofon,

jelentéses fájdalom,

íme, közétek tartozom,

s tehetetlen a karom.


(Szászváros, 1984 október 19.)


32. Megfigyelés fogadalommal


Mi ez a titok, kedveseim,

újabban otthon

elkerül a vers?


Igen, az előtér lóháton

előkelőbb. Fájdalom,

nem tudok igazán lovagolni.


De mégis,

mindig idegenben,

vándorbotra jutva?


Nem törlöm le a hazai port

csizmámról,

nem írom meg hazulról hozott

vágyálmom!


(Brassó, 1984 november 6.)


33. Falánk képeslap


Személytelen

középkori

kövek

integetnek,

de hát én

istentagadó vagyok,

nem mehetek,

s ez a város

a mi tört-pehely álmainkban

fényességet éppen nem hoz,

amúgy is csontkomor

történet a mozdulatainkhoz…

És a jövő-menő

zsírosan böffenő cetek,

számolom a zúzott szárnyú,

alig-alig vergődő perceket,

mert itt a fák

és egy idegen

halottas menet,

vagy mégsem

annyira? Föl

kéne feszíteni,

föl kéne eme-

linteni, bele

kéne pillantani,

csak hát nem merünk

tükör elé állni,

s mi lesz, ha? –

a menet tovább botorkál

mohos kövek között,

falhoz lapítva számolom hát

a zúzott szárnyú, körözött,

alig-alig vergődő perceket –


(Brassó, 1984 november 11.)


34. Születésnapomra


Illendő ám

e galambködös napon

mindvégig terád

gondolnom kicsi asszonyom,

november 11

bár ez csak kijelölt alkalom,

bús vágyakozás-elegy.

Távolság eszményíti vonásaid,

dagasztja keményíti csöpp melleid,

kezem szűköl, nyögi görcseit,

simítaná csípőd hajlatait.

Testem lúdbőrös katáng,

lábam megtart, de alig,

nem fonódnak rám

bűvös combjaid.

Tetszhalott vagyok, szédült és kerge,

órát és napot

már eszelősen, sóváran lesve,

mikor bújhatok

szerelmünktől elpilledt öledbe!


(Brassó, 1984 november 11.)


35. Közérzet


Mohón, szertelenül nevetgélnek,

szívet s agyat görcsbe rántanak álmos,

faragatlan, kedveskedő rémek,

vágyaidra csak tilalmat hoznak házhoz,


gyújtogathatsz cigarettát százat,

kortyolgathatsz mokkalevet vederrel,

vöröshangyák zsongva megaláznak,

szabadulni próbálgathatsz ezerszer,


lótuszülés, fejenállás – jóga,

végezd bár lelkes, odaadó hittel,

mind hiábavaló, olcsó móka!


Itten a húszadik század vezényel,

táncolhatod idegbajos módra,

mígnem idejekorán elenyészel!


(Szatmárnémeti, 1984 december 17.)


36. Szélcsend


Döccentő kövek közt kóborló,

jövőt formázgató merengéseid

néha egy-egy lótuszvirág kései

árnyékában, ha pihenésre

leroskadnak, zöld fényerezetet

remélve az agyonkoptatott

göröngyös idegpályákon,

csak bámulsz be marasztalón

a már nem is takargató

dohlelkű pinceablakon.


Lehet, hogy ott még ugrásra kész

hajlékony tekervények

feszülnek szivárványosan,

ájulást színlelve a követelőző,

hősködő akarat kereszttüzében,


lehet, hogy ott még ártatlan

kolibrik tollászkodnak, nem

törődve a kígyók deszkasziszegésével,

színekbe, rezgésbe bódultan

járják az őserdei rumbát,

lehet, hogy ott még párálló

vágycsődörök feszítik szügyüket

a vicsorgó szálfapalánknak,

selyempázsitot látva

remegő orrú kancákkal,


lehet, hogy ott még helye van

későbben érkező áldozatok

koszorúba fonogatott,

borsba, mézbe mártogatott

baráti évődésének,


lehet, hogy ott még frissen

vasalt szobalányok

elcsigázott, száműzött

ördögszekérszellemeknek

vetnek puha ágyat,


lehet, hogy ott még kun szavaim

a képzelet tekerőlantjára

port se kavarva, ájulásig

járják, titkon dobogva,

a büszkén fájdalmas legényest?


Erre nincsen hegyek ormán,

játszi hullámok habján,

szűz ligetek combján,

lelkek salétromos falán,

indulatok fejszefokán,

ölelések szertartásán,

gondolatok öszvérhátán

semmiféle bizonyosság!


(Szatmárnémeti, 1984 december 17.)37. Kis éji zene


Mint ismeretlen Diánna

nyugszol minden este mellém,

még ha végső óra várna

is, titkaid fölfedezném;


midőn lázas sóhajtásod

már az Everesten hallom,

szökken hímvágyam a vásott,

s tücsök cirpel a damaszton;


ölelésünk tűzzenitje,

ha méltósággal csóvát kap,

pihegünk megsemmisítve;


oltáron hálunk nap, mint nap,

szerelemben megfeszítve

szent áldozat s áldozó pap.


(Szatmárnémeti, 1984 december 17.)


38. Mormogó


Virágos rétek hajlatán

bezártan áll titkos karám,

megérted tán a kulcsszavát,

no ne félj, te bohó kontár!


Jelszót találni könnyű ám,

hozzá út vezet, makadám,

gyopárzenére fordulván,

no ne félj, te bohó kontár!


Párját kereső hómadár,

villan a szárnya, lőjél már,

sebhelyből buggya vérsugár,

no ne félj, te bohó kontár!


Látod közelgő szűz arád,

simítsd ki szépen homlokát,

meglásd, egyszer még csókot ád,

no ne félj, te bohó kontár!


Ha szédítenek csendpárkák,

s nem megy a lenge szerenád,

lesz még torzonborz dilemmád,

no ne félj, te bohó kontár!


Égő házak könnyablakán

cseppen az idő susogván,

hozzad ki, segíts Fortunán,

no ne félj, te bohó kontár!


Szivárvány hátán fölkússzál,

várjon rád leves, nagykanál,

lidérc majd ott is megtalál,

no ne félj, te bohó kontár!


Zárhatnak, rácsok, őrszobák,

csigolyáid ha megnyújtják,

s adnak rád izzó vascsizmát,

no ne félj, te bohó kontár!


Tudod már, hol az igazság,

egész világnak mondanád,

szavad torkodra forrasztják,

no ne félj te bolond kontár!


A bronzmalom, ha ledarált,

nevetve közelg száz halál,

nincs több dolgod a forrásnál,

félhetsz már, te bohó kontár!


(Szatmárnémeti, 1984 december 18.)


39. Legényes


Trappol a hat ló,

csattog a patkó,

porzik a padló,

táncol a Jankó,

ki-bedől az ajtó,

kunyerál a rajkó,

kiürült a kancsó,

elosont a bankó!


(Szatmárnémeti, 1984 december 18.)


40. Erdő


Arcodat csapkodó lombzuhatag égeti, ide-oda hajlongó szeplőregiment,

lábadon fölkavart avar libben tova, kikandikáló lilapereszke illat,

s a zengő csicseri-hallali dallam követelőn üli meg a szíved,

káprándi őzszemed előtt őszi tedd ide – tedd oda színét váltogató

fényhadsereg ropja, szövi, forgatja a duzzogó „még úgy maradnék” ugrótáncot,

megakasztja tétova karod reszkető, ragaszkodó galagonya, csipkebokor,

surran az izgága pillantású alig-alig látható, ropogtató erdei mókus,

öreg fülesbagoly ül holt mereven béna cserfaág tövén, és vaksin szuggerál,

új bundában flangál méltóságos farok rezegtető Nyúl úr, meg a nagysád,

habzsol, csörtet dörgölőző mongol vadkan , koca, süldő tobzódik a makkban,

hajnali párában buzgó aggancspárbajt figyel az ifjú szemérmes ünő,

már ott didereg, toporog a kamaszkori foltjait hullajtó őzfiú is,

moccan a fácán, les hátra-előre, elrikkantja harsány örömét,

pisztrángos patak csobban a köveken, zenekari tutti húzza a kódát,

mire a nyújtózó nap ásítására felszárad szakálladon a harmat.


(Szatmárnémeti, 1984 december 18.)


41. Két mondat


Mikor szinte előhozakodtam

virágos füzetem titkaival,

fullánkos szavaiddal kedvem

egy időre újra összetörted.

Hatalmasat szökkent a tű,

szeizmográf verseim lám

sokasodnak szertelen módon,

lopva tanulok élni melletted.


(Szatmárnémeti, 1984 december 19.)42. Fiatal mérnök mondókája


Cseng ébredésre,

kába reményre,

bújok zakómba,

látszik a rojtja,

lám, lám zsebembe

se pénz, se zsemle,

új diplomám lom,

zaciba bevágom.


(Szatmárnémeti, 1984 december 20.)


43. December


Kávémat kortyolom,

jégcsapok szakállamon,

mélázón olvadoznak,

lesem útját füstbodornak.


Csupaszló ágdárdák

a bús függönyt döfik át,

didergő díszbokornak

szikra havak mutogatnak.


Párás autók csúsznak

páratlan vasárnapnak,

angyalünnepek igéznek,

történelmi kelevézek.


Szatmárnémeti, 1984 december 20.)


44. Szerencselánc kéne


Ne gondolj arra ma,

mit végzel holnapra,

halandók alkalma,

amíg jár az óra.


Amíg jár az óra,

jöhetsz még kapóra,

senki ne sajnáljon,

inkább félreálljon.


Inkább félreálljon,

aludj fenn a gáton,

ott nincs szánom-bánom,

akad még szebb álom.


Akad még szebb álom,

egész más világon,

olyan hetyke nóta,

elpirul, ki hallja.


Elpirul, ki hallja,

jó házak leánya.

Talán meg is állna

egy tibeti láma.


Egy tibeti láma,

visszeres a lába,

körmére a gyertya

reáfagy hajnalra.


Reáfagy hajnalra,

meggyullad alkonyra,

kinyílik a könyve,

elered a könnye.


Elered a könnye,

utókor törülje,

nem kell félni tőle,

úgy kaphatsz erőre.


Úgy kaphatsz erőre,

ha fellépsz egy kőre,

onnan kiáltozzál,

igével takarjál.


Igével takarjál,

arra a húsos tál,

oda is eljussál,

állj sorba a jussnál.


Állj sorba a jussnál,

és bele ne bukjál.

Asztagban a kéve,

sok szerencse kéne.


Sok szerencse kéne,

csak Isten segélne.

Pengő arany érme,

tornyot raknál véle.


Tornyot raknál véle,

soha le nem dűlne,

tested beköltözne,

lelked kinnrekedne.


(Szatmárnémeti, 1984, december 20.)


45. Új népvándorlás


Hagyjuk most a rímet megpihenni,

dobogó ritmussal lépjünk talán

egy utcával, két kapuval odább,

morzsolni, mormogni se kell semmit,

körképet fest riadt emlékezet.

Néha árkád alatt lelem magam,

bár ez manapság éppen nem divat,

keresgélem a múlt keze nyomát,

lüktető bús árnyak kavarognak,

s helyzetem lassacskán sajogni kezd.

Vádló felhők gyülekeznek,

ónos esőt karatyolnak,

most regölni kéne,

tán komoly baj érne,

idegen a szó,

ebben a keserű

időmértékes világban,

nyugtalan ez a tiédvolt föld,

de tudnod sem szabad erről,

csak regölni kéne,

megbűnhödtünk érte.

Tolathatnak hóbortos mozdonyok,

tovább hátrálni velünk nem szabad,

megkövülni esetleg szoborrá,

ám ez nem a mi formánk.

Megzavarhat még boltíves,

fölmelegített romantika,

míg elpattannak a buborékok,

és fölkészülünk az indulásra.

Majdan magunkkal cipeljük

a lábnyomunkkal teli tájat,

láthatatlan sebeinket nyalogatjuk,

égett ördögszekér úton járunk,

jeget vetettünk, míg voltunk,

ködöt arattunk, míg vártunk,

álnok idők velünk sose paroláztak,

mert mi vagyunk a megtizedeltek,

zsengén ágról letépettek,

feleink mivé lettek,

eleink a kitöröltek,

szégyenünkkel bemázoltak,

arcunk ég, hogy hadonásznak,

indulnánk, csakhát nem hagynak,

maradnánk, de nem akarnak,

szerte omlott nemzettségek

titkon útra készülődnek,

hej, regölni kéne,

még a citrus beérne,

gondolni méltóbb életre.

Ne zavarjon ez a tömény angyaljárás,

ha sorsod éget, hogy más,

ne irigyeld az úti passzust,

egyszer te is megszabadulsz,

szavak élén, balta fokán,

dárdák szikracsúcsán,

álmok meleg hamván,

állóvizek hullámhátán,

mindig némán várakozván.


(Szatmárnémeti, 1984 december 25.)46. Január


A varjak, a varjak,

rizsporos hófuvalmak

dermedt világa ez,

oly messze a Gangesz,

a nap festmény a falon,

elmúlt minden vigalom,

a díszhal is életet un,

befagy az akvárium,

árulása nőttön-nő,

oly cammogó az idő,

kínomban medvetáncot járok,

halld, hogy csörögnek a láncok.


(Szatmárnémeti, 1985 január 4.)


47. Szeszélyes ritmusok


Húrold feszesre hangszered,

dobozán az ütemet szétütögesd,

csengő-bongó hullámok hegyén pengesd,

pengesd ki titkon a neved.


Újhó fehér, megálmodott mólón

hallgassák-hallgassák odaadón

párkák és emberek, az indulód,

amíg elreped otthon a komód.


Akár lengőajtó volnék,

oldalamat böki a nép,

kiáltanék segítségért,

de nyakamon húsz kötőfék.


Köszönöm bíztatásod, komám,

segít ellépni egerek nyomán,

köddel, képzelettel hadakozván,

elszenderedve talán-talán.


(Szatmárnémeti, 1985 január 8.)


48. Noha levél se moccant


Noha mérget lélegzünk nap, mint nap,

s a harsonák berekednek,

a város kisimított ráncai mögött

megtagadott, széttaposott

múltunk türelmes, akár egy

telefirkált sírfelirat,

pincébe zárt denevérszárny,

noha az igazság útja sötét és néptelen,

vissza kell kapaszkodnom a lavinán,

s a nyílvessző öntudatos pályáján

még mindig lehet próbálkozni,

tagjaim meg-megkapja zizzenő

vesszőcsapás, futás az sok,

a döbbenet kardlapja eltalál,

noha hátam cafat, s szívem verésére

gyűlnek össze a hívek,

mit mondhatnék vérző tekintettel,

a házak is lehunyt szemhéjakkal

várják az érkező remény napját,

mely pontosan nulla óra és egy

másodpercig tart, hogy fog lecsendesíteni,

noha levél se moccant,

a sárga szembogarak ugrásra készen

beszűkülnek, a fenevad

újra meg újra ránk veti magát,

s mi szétrebbenünk, mint szikrát

kapott szunnyadó megatonnák,

csak szárnyak, és pihe, és por…


(Szatmárnémeti, 1986 június 11.)


49. Harminc év


Májusi zápor. Egy éjszaka alatt

hódította meg a tájat,

hajnal üde lélegzete

illattal úgy ébresztgette

harminc éves, szunnyadó lényemet,

akár várva várt életüzenet

a gyilkos homályból,

menni, vagy nem menni

bizonytalanságából,

hogy már csizmatalp

alá szorult hangyának

érzem magam folyton,

hát ilyen a hangulatom

ez, úgymond jeles napon,

üdv, születésnapom!


(Szatmár, 1987 május 2.)


50. Erdei séta


Alig iskolás gyermek,

suhanok a magam taposta

különlegesen titkos ösvényen,

állig fegyverben, tőr és fokos

az övbe tűzött bátorság,

tudja jól, akár a vízmosás,

az erdőhöz tartozom,

mely türelmes nagyapó,

ha kell, várni, azt tud,

húsz év egy pillanat,

hogy egyszer újra fölkeressem,

s egyszerűen elfoglaljam

üresen fekvő fatörzshelyem.

Úgy tekerednek a lombok

hőségben is dermedt karomra,

mint megkerült tékozló fiúra

az atyai ölelés,

mert ismernek ám ezek az ágak,

melyeket egy kézzel átal

nem érhetek,

s ahogy ünnepi szót váltok

a bölccsé lett törzsekkel,

otthon ez egy percig,

egy napig,

s mi utána megmarad,

minden kötelet szétszaggató

halk sziréndal.


(Marosvásárhely, Kakasdi erdő, 1987 augusztus 16.)


51. Egy időszerű vallomás


Elmúlt a csikorgás,

megpihent a harci szótár,

szunnyad a lázas düh,

hétéves kemény

szerelmes háború nyomán,

mint két malomkerék,

csiszolódtunk eggyé,

férj és feleség,

csoda, vagy logikus törvény,

ki tudja,

Te csinosabb vagy, mint valaha,

s tán egyre sarjadó

ősz hajszálaimban van

a méltóság, az erő,

mikor ujjaim végigsiklanak

sudár alakodon,

almakemény bőrödön,

kamaszos vágy borzongat,

mintha még sosem próbáltuk

volna,

mintha csak most hangolnánk,

s testünk muzsikája eztán

csendülne föl először

mintha épp megütöttük

volna

a főnyereményt, pedig

miénk már a leghatalmasabb vagyon,

két mesebeli nádszálkisasszony.


(Szatmár, 1987, augusztus 25.)


52. Kínai füzet


Időnként sete-suta

kezembe lopózik incselkedőn,

virágos rét bőrű

méltatlanul elhanyagolt szerető,

leheletnyi kék keret,

szemrehányása porlepedő,

ez a kínai füzet.


Fölfogja asszonyi puhán

a várakozás kénkőszitálását,

s ha életünk csupa

sárban fogant szürke, szürke, szürke,

vonalaiban ígéret,

mondhatni csoda szülte,

ez a kínai füzet.


Ritkán férkőzhet közel

a külvilági fertelem,

lapjain szűköléssé halkul

a hazug, nyálfröcskölő csaholás,

bőrödbe nyomódó feszület,

kérdezheted, nem magyaráz,

ez a kínai füzet.


Lehet, holnap már testvéri

kényszermunkán követ török,

mert szívem, nyelvem másként mozog,

ősöm nem tatár, nem is török,

leköphet, meg is üthet,

velem lesz titkos összekötőm,

ez a kínai füzet.


(Szatmár, 1988 január 30.)


53. Intermezzo


Tócsában tipeg,

Tündér Boglárkám,

arcomon bélyeg,

apai örömöm belesütve,

míg rajzolja a

Rózsaszín Emberkét,

amint mogyorós kosárral

kutatja papucsban

erdő minden berkét,

gomb a kabátján,

(nem pólyás már, tudhatnád)

Igazi Rózsaszín Emberke,

kutatja papucsban

mellkasom szorongódobogását,

míg lám, tollam alól

kiköltözik a régmúlt

minden veszett komorsága…


(Szatmár, 1988 február 7.)


54. Antifohász


Kit bánthatnék, a feleségem,

villanj föl, lobbanj el,

a kínzó töviseket emésszed el,

hej, harag, ne vezess engem!


Igazságom volt, de lehet nem,

maradjon benn a dühös szó,

nem lesz többé visszavonható,

hej, harag, ne vezess engem!


(Szatmár, 1988 február 12.)


55. Még elbírja tán…


Hideglelés koccantja fogaim,

újabb füstbement reménység,

szabadon végig gondolni a névsort,

s külön-külön a tetteket,

amelyektől mindig könny

szökik szemembe, s nincs

szégyenem,

itt, ahol valamikor a minden volt

magyar,

itt, ahol csak a lélek ólmosodik, ha

magyar,

itt, ahol a szorongás pusztítóbb, ha

magyar,

itt, ahol nem lehet leírni a szót:

magyar,

itt, ahol összeverhetnek, ha mondod:

magyar,

itt, ahol már tragikus a tartás, ha

magyar,

itt, ahol ha élni akarsz, nem lehetsz

magyar,

csak várakozás van,

idegsejtek tömeges pusztulása,

újabb titkos fölemelkedés

sebforradásos lelkemnek,

ünnepek ünnepe

önbecsülésünkért, büszkeségünkért,

sosem mások ellen,

senki nem bonthatja lobogóként

semmilyen harchoz, megtorláshoz,

egyetlen küzdelemhez,

lehet jelkép, magyarságunkért,

önnön gyarlóságaink ellen,

még elbírja tán a tudat,

szülőföldemen, mégis idegenben,

éljen Március 15.


56. Levezetés


Így estére tollam megpihen,

napi penzumomat

papírra fektettem,

ezek itt ártatlan utórengések,

míg békésen hazavárom

a család nőtagjait vasárnapi

közös sétájukról,

túl a fölidézett csatazajon,

a történelem keserűségein,

így estére agyam megpihen,

elbuzogtak a metaforák,

megtörténhetett cselekedetek,

ebből mi a salak, mi a karát,

eldöntöm később veletek,

pehelyléptű kritikusaim,

s mostanra testem is lepihen.


(Szatmár, 1988 május 29.)


57. Triangulum


Mint elfuserált festékrétegek,

pattogzanak le az

idegen ideológiák,

a dilettáns dilemmák,

s bár tagadható, mindőnket

megcsapott a fertő,

van mit tíz körömnek

sietve levakarni,

hátha előtűnik egyszer

maga az Isten.


(Eger, 1990, augusztus 22.)


58. Az alpinista fohásza


Adj, ó Uram repedést

e szikla forró testén,

hogy az élet szögét

gyöngéden beütvén,

neki ne fájjon,

ha vér kell a kötéshez,

én örömmel adom,

még egy lépést engedélyezz,

mert a csúcs a Te országod,

s fájdalomban megtisztultan

minden gonoszságot

a szakadékban hagytam.

Adj, ó Uram karomnak

utolsó csepp erőt,

vagy, mint bűnben maradottat,

taszítsd le a semmirekellőt!


(Eger, 1990 augusztus 30.)


59. Lélekvándorlás

Réti Árpád színművésznek


Elindultam egy országból,

szülőföldem, bölcsőm az volt,

hazát, otthont nem adhatott,

kereshettem mindent máshol…


Megérkeztem szép hazámba,

szülőföldem rég odalett,

reménységből otthon lehet,

s élek, lopva hazajárva…


Számba veszem számos vétkem,

ami bánat, utolérjen,

itt is, ott is megalázzon:


bozgorságom őrizhetem,

románságra ítéltettem,

kinek-minek magyarságom?!


(Füzesabony, 1991 október 20.)

Comments


bottom of page