top of page

hatra-vakra, Gramma, Füzesabony, 2017

1

mikor a pokol

megtelt bűnös lélekkel

a sátán gondolt

valami nagyot

s telehintette pénzzel

a gondolatot


2

járnak rettegők

házról házra csengetők

ne tudd meg kik ők

képzelj rettentőt

nyakunkra tekeredő

vizes lepedőt


3

a szemed hideg

ám szavaid szelídek

alvó szelindek

orrán a legyek

szorvája illeg-billeg

teremtésileg


4

élni akartok

golyót kötelet kaptok

barbár magyarok

döntöttek azok

távoli rendek karok

pokolfajzatok


5

sarkantyúm kipeng

mi az mi bennem fityeg

elszakadt ideg

megteszi hírnek

hogy Tejúton keringek

s kiterítenek


6

száraz szalma száll

meghatódás lekaszált

lettél hát alom

tapodtak birkák

karámozott határon

pásztorhatalom


7

hussan a suháng

sárgolyó röpte zizzen

reám - no hiszen

suhanó husáng

karom álommal teli

majd visszaveri


8

álmos a táltos

előtte tálban bálmos

van benne mákrost

túró málé rozs

révülten igét vall most

gyógyítót számost


9

ritkán ha írok

Isten fogja kezemet

nem mohó szatócs

a bezárt fénynek

dörömbölök sípolok

nyitok felleget


10

édes tenyere

nagy karok ölelése

déd mosolyképe

ük története

szép remény képzelete

ős keresése


11

tanácstalan állt

míg szamarat borotvált

szakálltalan ál

életre halál

jött de nem talált

áldozó oltárt


12

rakok jegyzetet

napot holdat gímszarvast

arany veretet

mítoszainkat

szétáradó lelkemet

hogy megtaláljad


13

csak költő tollal

csak játsszál a szavakkal

csak ritmus borral

csak alanyi vagy

csak foglalkozz magaddal

csak csak- csak csak- csak


14

lator a kántor

fogadatlan prókátor

a provokátor

rétor lesz rektor

átkozódó bősz zádor

hangneme á-moll


15

csendben ártogat

simogat torkon ragad

cserregő csapat

jeges gondolat

a véremből mártogat

gyógyító italt


16

nyelvünk isteni

idegent fülsérteni

véle mennyei

ezt nem értheti

aki most elrendeli

ne kapjunk enni


17

kedvem hajnali

rekedt hangot hallani

nincsen hallali

kevés kadarka

pohár alján hagyatva

indulna haza


18

másik életed

most toborzott násznépet

vidámat szépet

mikor megsérted

őket sehogy sem érted

mért sírnak érted


19

Sajnovics lappunk

visszanéz mit akarunk

sorvadt a karunk

ezerjóst hallunk

mikor elfogy a halunk

bizony meghalunk


20

kedélybeteg víg

mosolyom erősen híg

ne fényképezz így

kérlek várjál míg

szemöldököm rajzolt fríg

szénfekete csík


21

kiket vihetne

föl égi lélekfényre

Magyar istene

ha körülnézne

mindenkit megismerne

s kútba szörnyedne


22

fiacskám ne ríj

ez csak visszacsapó íj

bátran kifeszítsd

ha véresre csíp

lesz érte majd különdíj

ostornak sós szíj


3

csattog a holló

már nincsen steril olló

zavart Apolló

beteg ápoló

a lázasan tántorgó

betegápoló


24

kastély csak romnak

bolsevik csasztuskának

templom csak szónak

szobor csak lomnak

festékszóró célpontnak

homlokom sárnak


25

új hasztalanok

temetni akarjátok

az ősi magot

mert nem tudjátok

mért vannak még magyarok

s fogatlan átkok


26

hol a menedék

hova mehetnél

Jézus tiszta szaváért

kapsz utózöngét

minden bűnödért

tekintete ajándék


27

vajon ma is fog

csattanni a két szemfog,

csuklódon megfog,

s morog, mi dolog,

miért lesz a komondor

már csak comondog?


28

szívembe ágyat

vetettél tenmagadnak

amikor fáradt

üres napodat

ledobod ím átjárnak

szisztolés hadak


29

semmi kovácsa

agyamat kalapálja

alászolgája

mászunk a fára

karácsony szent napjára

már farsang járja


30

torkomban a gyík

repedtfazék hangot visz

szilveszteri sikk

hallgatni amíg

mindenkit idegesít

azután meg csitt


31

lelked jégdonga

űr játszi zsarátnoka

vacogást old a

máglya bűbája

szernek lobogó lángja

Urad vigyázza


32

golyót szemedbe

mit rajzolgatsz lélekre

ismeretlenre

megsértegetve

gázolva önérzetbe

igazhitembe


33

apám szilva volt

adott jó útravalót

tenyeres pofont

máig kitartót

semmi el nem párolgott

csak aszalódott


34

életben maradáshoz

túlképzett vagyok

a végső meghaláshoz

képzetlen nagyon

hát földhöz csapom

lyukas kalapom


35

hét vezér kopját vetett

rakott falat fedelet

hét vár viselet

érlelt életet

hét úr vétkezett

égett édenkert


36

szólni nem merek

fejemben bomba ketyeg

fájó rettenet

vérem festeget

ősidőt görbült teret

várlak kikelet


37

aprított atom

bénult borzalom

lidérces lakodalom

akarja lakom

hollónak oltalom

inkább annak adom


38

a vers legyen pálinka

meg Erős Pista

könnyező lángja

ne szivárvány pántlika

tejes puliszka

fölrobbantása


39

járj távol tőlem

jármod töretlen

nyomor nyomát szertelen

lélekben lelem

a több kegyetlen

többé nem szenvedhetem


40

némán tátogó compó

a jó hír mondó

minden sorvasztó

bűnért engem okoló

sok szó sokkoló

rozsdás sorompó


41

darázsderekú Dalma

bűvész hatalma

dobált hat alma

alkar alkalma

tiltott tartalma

arasznyi diadal ma


42

kívánom nektek

hatalmas idegenek

tegyék veletek

meg mindeneket

mit velünk megtettetek

mind megéljétek


43

becsvágy lelohad

a gőgös harag

békében szerteporlad

tisztuló agyad

szavaló harang

míg e világ elmarad


44

menten menének

fényezett fafejeknek

hitet hirdetnek

szép szót prédálnak

jó példát prédikálnak

szárnyas szamárnak


45

ősök fényhite

fölröpítene

nagy Nimród nyílhegyire

ha kolonc foton

húgyhullámokon

nem ülne mágnes korom


46

ketté gyűrt kártya

rászakadt recehártya

a tét tárgya

makkos meglátja

jaj piros ulti járja

áll-e vár Árva


47

egyre engedek

előcsengőnek rímnek

jönnek jöhetnek

agyag armada

gyúrt égetett gyarmata

ma


48

ritmus fejemben

dobol esengve

végre létre jöhetne

belső ütemben

csontba rekesztve

arcüregem zenéje


49

berkenye ága

reszketve várja

a poszáta szonáta

fölcsendülését

megrezzent kék ég

havas metronóm mérték


50

karón kiáltó

romon rikoltó

üverekben üvöltő

ormon ordító

síron sikoltó

elszedett emberöltő


51

szófukar verset

szíjvég veretet

magyar múltat vegyetek

földet is lehet

végső lehelet

fűszerszám keveréknek


52

roppant ravatalt

avattak Atillának

hun nagykirálynak

ma es raknának

elsikált utódoknak

ne szuszognának


53

avult alispán

híres háza homlokán

turán tulipán

ím ingó imám

aludd álmodat árván

rettegett Iván


54

ős örökségünk

tág területünk

vándoroktól nem védtünk

libbent pendelyünk

bárkit engedtünk

babos disznóvá lettünk


55

Hunor és Magor

már dögunalom

ölni nem tudó barom

nem is lesz kánon

míg az áhítón

fényes szemek Káinon


56

írjál igazat

vérszomjas vadak

majd eltakarítanak

hazudjál hajnalt

földbogaraknak

majd ébredsz ércszobornak


57

fergetegest jár

a szatmári pár

szerelempajta bezár

fullasztó izzás

les lélekvadász

láz éget el vagy a ház


58

őssejtek jönnek

földre fröcsögnek

örököd adjad öreg

tágul a tömeg

elkél egy löveg

helyet adni sörömnek


59

múltat cipelek

amikor mindeneknek

jövőt keresek

végtisztességet

ami szépen eléget

s nem táplál férget


60

Szent Péter hagyott

mára csapot és papot

az Úr parancsolt

új vizsgálatot

nyisson ki minden halott

ördöglakatot


61

váteszi jóslat

gyorsan riporttá poshadt

ez ám a szózat

hóhér hódolat

ártatlan áldozatnak

úri modornak


62

zerge ha ballag

fönn peremén a falnak

kő nem porladhat

patája alatt

andalgó angyalhadak

gyertyát tartanak


63

élősködve élni

paradicsomi préri

lehet remélni

aggkort megérni

közben semmit nem érni

gazdatest védi


64

Talpra Teremtő

a mennybemenő lépcső

végre vehető

fokán zöld fű nő

töviskoszorú erdő

lépj rá leendő


65

bénító bifla

a patás térítő titka

rút romantika

dobozolt mirha

mézbe mártott áltrifla

a politika


66

a fák kihúzták

magukat ollóm nyomán

katonaformán

cseresznyehapták

díszőrségben a szilvák

kajszin napsugár


67

Uram tekints le

ameddig még van mire

teremtményidre

szerviz kell ide

intravénás izibe

életed vize


68

gangos gödölye

ördögöt öldökölne

bömbölve bökne

csöpp köldöködre

bő örömkönnye

kőre csöpögne


69

zúg-búg kalapom

nyelvem nyekken mondhatom

érc hasfalamon

tüzes tartalom

lengő léghullámokon

ősriadalom


70

szúróst szisszenek

szószakadtan szeretlek

szépen szendergek

szólhatsz szerfelett

szétszedett szösszenetet

szívem szemelget


71

álmom ámbátor

bútól bánattól bátor

álmos aligátor

fölébrednem fáj

távol tart a törpe táj

kávés kupleráj


72

senkik suhannak

tányér váltogatónak

elől alvónak

aztán eladnak

önkéntes rabszolgának

haszontalannak


73

eszem legyen kész

mire megjön Periklész

tűnjön minden vész

zsebben legyen rész

ha lehet több mint egész

vad Pelopponnész


74

tán terepjáróm

lészen Kharón ládikóm

túl a dáridón

tüzes táncokon

lesz-e még oboloszom

a túloldalon


75

égi erőnek

vörösbor vermelőnek

békének lőttek

hollóidőnek

poros párkái jőnek

Holdperdítőnek


76

hirtelen Húsvét

piros tojást ad túszért

inni indulnék

rúgó rosszullét

fölitatja a dús lét

Úr városunkért


77

semmirekellő

csillagjáró verselő

szavában velő

szent és kerelő

csigabiga jöjj elő

lesz házszentelő


78

mire jő a mire jó?

a Hejőn már lesz hajó

rulettben golyó

sok pénzért fájó

kamatból előbújó

kibucrádió


79

kegyes harkályok

kopogtatjuk ajtótok

öregek vagytok

de gyógyulhattok

ha elég pénzt adtatok

nem törünk rátok


80

pihepuhaság

simogat vagy odavág

hullámzó husáng

rezgésből világ

neked szoros nekem tág

húsevő virág


81

hun látomása

farkasfog villogása

sztyeppe fűszála

nyilazó vágta

zománcba fagyott mása

kínai váza


82

egy barna egér

pincemeleget remél

lehetne elég

whisky és kenyér

fülemben kelta testvér

Robert Burns regél


83

új utalások

után agyamban ások

föltáró árkot

új magyarságot

harisnyát és nadrágot

egyszerre találok


84

tárgyak rám dőltek

gyűjtöttem képet könyvet

tengeri szörnyet

hangját csengőnek

most végrendelkezőnek

örök időnek


85

maradj hát „veszteg

kurvanő fia szaros

német ittátok

vérünket” de most

„isszuk ti véreteket”

arany kupából


86

farkast kergető

hófehér hajú szellő

pusztán ellengő

lovas istennő

jövőbe átterelő

titkos szerető


87

megerjesztett méz

elveszejtő elmevész

jövőnek merész

égbetemetés

harmadnapra lesz kész

ha lelkem lenéz


88

a nyilas ragyog

táncolnak az angyalok

a lelkem gyalog

égbe andalog

mindenkit megforgatok

ha majd meghalok


89

magyar szívekben

él még kéretlen

az a kikezdhetetlen

nemes önzetlen

vezérlő jellem

Nagyságos Fejedelem


90

sugárzó vadak

napkeletnek nyugatnak

szétszaladgálnak

hálát az Úrnak

még mesélésbe ragadt

nagyapák vannak


91

ne törődjetek

unokák sem lehetnek

ha nincsen gyermek

majd eltemetnek

kényes orrú idegenek

carpe diemek


92

kevés a mozgás

ízületi gyulladás

szól a bodobács

kellene korbács

heverő hátra csapás

netán szex-masszázs


93

farkas falatot

hamar jót harapjatok

emberállatok

konc nem vár rátok

épp elragadják mások

a volt barátok


94

hangot hallatnak

hangsúlyba kapaszkodnak

szokványos szavak pihe pillanat

a reszkető rabláncnak

vidám világnap


95

nevet a neved

ameddig le nem veted

magyar a sorrend

segít a szöveg

hatalom jöhet-mehet

kell a belső rend


96

örömkönny özön

szárad föl kézen-közön

tenyérrel törlöm

bőség-bödönöm

bőröndöt őrző börtön

a közös közöny


97

életem lészen

végül egészen

égből épített éden

addig is szépen

maradok épen

vérszomjas pengeélen


98

karóvá farag

az idegen népharag

ha nem marad rag

lánynak asszonynak

neve hová hányódhat

ová óvatlan


99

szédülő székely

száraz torkában émely

gyötri a kétely

van-e a székhely

törzsök asztalán némely

tégelyben métely


100

az anyag enged

szép avatott kezednek

juharfa szövet

szótagolt szöveg

pennának és vésőnek

ősemlékezet


101

görgő gondolat

fura fondorlat

majd belőle mondolat

ügyész üggyel szólongat

bíró bólogat

hóhér föllógat


102

harsány hazugok

a megrajzolt csillagok

tömeggyilkosok

ha igazat mond

ágát se számolhatod

annyira konok


103

néma csend és seb

nem lehet most semmi szebb

ez a Nagypéntek

étket nem kérek

távozik minden vétek

mint lejárt élet


104

sötétben állunk

fényes szikrára várunk

jő-e már Urunk

a gyertyalángon

lesz ige fogadalom

lelkemet adom


105

elől fénycseppek

összeállnak csermelynek

áldott kikelet

kőkoporsóból

ha majd rád kerül a sor

légy kalács és bor


106

ahol ma hajnalozol

forrás fakadjon

élet buzogjon

hulljon le minden fátyol

és ami megront

eltakarodjon


107

szende székely szűz

pirosló pántlikát fűz

gyöngy bokrétát tűz

rossz kérőket űz

arcát égeti a tűz

orrát kapcabűz


108

szavam hathavi

a csapója valami

sudara mai

sallangja nincsen

nyakló alatt szertelen

ne zengedezzen


109

ötöt szemeztem

fakadt egyetlen

melyre cseppent a vérem

fonva egészen

körbe ágvégen

vérbarackos jókedvem


110

ókövek vagyunk

halmokon tornyosulunk

gyep a kabátunk

sirat berek Ung

csendesen elsorvadunk

mindenünk a múlt


111

kapán elakad

megfáradt szavad

marad néma akarat

jöjjön zuhatag

titkon duzzadt mag

földből csíra-áradat


112

nyúlháj daruháj

télen pad alatt ne hálj

jó Benkő Mihály

fagyálló bűbáj

Lantos Sebestyén kántálj

jöjjön egy új máj


113

hej gyere-gyere

hej gyere-gyere vágtázz

szakadjon istráng

ne legyen ide

ne legyen ide póráz

síró holdvilág


114

vesszőparipán

galoppozó gondolat

rögeszmén ragadt

titkolt találmány

agyban ácsorgó ábránd

kutató kaland


115

retinabogár

le-föl mászkál

míg reped a fényoltár

színes folyondár

szőttes homály

lassú látványhalál


116

már tova felé

haza terelné

tévelygő gondolatit

konda vagy gulya

otthon megtudja

valamik vagy valakik


117

kor kerekedik

életem keskenyedik

elmenetelig

hetvenhetedik

lélek elemelkedik

marad a pedig


118

az otsmány beszéd

Vásárhely piacterén

tilalmas lévén

nem tanultam meg

káromkodni egészet

bús az enyészet


119

nézzünk lármafát

világűrbéli szemmel

kívül a világ

belül a székely

valami nagy igazság

apró reménnyel


120

szív szaporázza

nincs vérnyomása

ahogy a hideg rázza

jön ájulása

várt látomása

szemét jövőnkre tárja


121

önnön magadnak

minek hazudnál

bánatost vagy boldogat

bőgő szamarad

áll a kapunál

és igaza simogat


122

kalló kalapál

a fény-arcú érc-molnár

sás-kalapos Pál

térdéig szakáll

csillagos eget szitál

mind fejemre száll


123

a nyelvem élem

amikor talán éppen

nem is beszélem

némán is éden

dallam ritmus egészen

magyar rezgésben


124

éhes Enikő

tág az új cipő

néha azért enni kő

ha leterítő

lesz is ennyi kő

hangja felítő


125

nobozmeg bozgor

huj-huj hajrá kalandor

lovam es kóbor

lészen belőle

újmagyar hej előre

mondd vozgor vaze


126

szó most nem hökken

ablak törötten

üveges szól megjöttem

csöndes örömem

szilánkra fröccsen

elhagyott börtönömben


127

közeleg egy szer

talpra állít erővel

érezzük egyszer

ha kell ezerszer

fölidézett kötőjel

a jó rendszer


128

hű ostoromnak

karikája elszakadt

mint a gondolat

amely kimaradt

mikor a lélekfonat

utolsót csattant

bottom of page