top of page

Habakukk haikuk, Gramma, Füzesabony, 2017

Mottó:„Számosan lesznek,számozatlan elvesznek,számból kik esznek.”


Honfoglalás

Újszittyák

már járják

a klezmercsárdást!


Markotány

Sereg egere

szoknyát cibálna,

ami sikoltó ima.


Elfogadás

Nem számít a’

ki kakaskodta,

a tyúkom tojta.


Bukólika

Kuvik kuncog a hárs hegyén,

csitt-csitt-csitt, egy rigó egyén,

rikolt nagyot, esze menvén.


Bomba

Szívemben csend ül,

s egyszer csak körbe gömbbe

repeszdal csendül.


Taktika

Ejhaj, jajajaj,

ki éjjel-nappal jajgat,

sokat él, jaj-jaj!


Hallgató

Beszélj székelyül:

mindig csak a lényegre

szakítsál időt!


Szabály

Főztöm ne szagold,

csak ha a fűszerszámot

tenmagad hozod!


Közélet

Köztes közös köz

közép közeli közöny

közöl közközlönyt.


Kényszerházasság

Aki mindig fél,

kísérik akárhányan,

bizony azzal él.


Lélekfogyatkozás

Gyermek? Miből is

lehetne fölnevelni,

oly drága a síktévé…


Tüsi

Síró szirének,

sikoltó őssirályok

a tündöklő tündérek.


Szöveg szövet

Szívből a szájba,

szájból a szóba,

mindenség pitvarára.


Beszélő

Cseveg, de fárad,

így már csak fecseg,

mézbe mártott meséket.


Ok

Égi ige éhemet

áhítatból ihletbe

égeti végig.


Ébredés

Édeni Éva éve

az idei idő,

írmagot idéző.


Magyaros

Szerteszét szó

hint szemet, magot,

magányosságot.


Napkelte

Régi regös révül,

révbe rejt reggelt,

verőfénybe vérvörös várat.


Tündér

Látó, tálat láttál-e,

télen déli létet,

dérben derengő derűt?


Év

Agyban forr a fény,

tűzkerék sötétet űz

tucat küllővel.


Elsőszülött

Ér ered: Khaosz,

Gaia, Tartarosz,

őserő árad: Érosz.


Fenyő

Örök bércen örv,

öreg várormon

aranygyűrűs világőr.


Balítélet

Jó folyó új jövőt hoz,

pillanatról pillanatra,

bolond bolyongót.


Van

Fény ő, a fenyő,

székelyek életfája,

fenyítő verőfény.


Pirók

Pirkadó pírban,

perzselő parázs

pörköli pernyévé, az éjt.


Haladás

Halkul a hála,

halat hálóba,

halántékot halálba.


A fény fia

Ez a testem,

ez a vérem,

testvérem!


Ímhol

Homokdomb kerekedik,

zsombékos térdig,

térít, kiterít.


Manó

Ómen az Ámon,

mennyei ősmony,

menyecskének telihold.


Evilágos

Égi fullánk, ha villan,

rég világosság,

ma Valóvilág.


Szerda

Szerelem-szerencse

szervezetem szerezze

szerző szerepbe.


Lelet

Szél szaggat lilik lelket,

liliomillat illan,

száll a lélegzet.


Is

Isa, íz ízleli izzásomat,

isteni tűzlángomat

ígérem áldozatnak.


Tettes

Ha nem teszek, ejszen

testem tehetetlen

tetem.


Göröngy

Gyönyörű gömb gyöngy

göngyölödik gömbölyű

gyönyörré.


Erezet

Eredő értelem,

érlelő érzelem,

érmének értékelem.


Fetrengés

Fertőben fürdő ürge

nedves nádasban ferde

nadálytól fürge.


Szomorújáték

Mond bűt is, bát is,

bőséget ígér máris,

ítél bűbájos Párisz.


Terefere

Törött trilla trónhoz trappol,

termet térül, terel, tarol,

tormát tárol, töröl, torol.


Parancs

Nincsen idő

elverhető,

ősnyelvünk már sebezhető!


Rémész

Kharón a múltad,

oboloszos bűntudat,

kár hozó kárhozat.


Üveghegy

Lélekfán lilik pihen,

égi élő innep,

várja itt fenn.


Plasztika

Párolgó percek

mosolygó, öreg

arcomat aszalják meg.


Itthon

Világ köldökén dombunk,

amíg itt lakunk,

szeretünk, ha akarunk.


Korfa

Így egy ügy az üdvösség,

kétezer rossz év

tépi gyükerét.


Korhely

Ide veled itóka,

ha elfogy a pityóka,

akkor es lesz csicsóka!


Kibervirág

Fonák földhözragadt világ,

hiába van seprű, nyírág,

űrruhát az egér kirág.


Gyászinduló

Mitikus mélybe merült

bohóc hegedült,

végül mindenütt.


Fára, ó!

Fényfa feszül az égnek,

mászok és égek,

odafenn az élet.


Óvatlan

Év, ha elévül,

öv körül övez,

ív életen átível.


Készülődés

Szív szaporázza,

elme magyarázza,

kevés van hátra.


Hold

Fent ördögadta

Kiskutya és Nagykutya

szól, ebugatta!


Agybaj

Igazi gazság,

mikor az álomidő

csak egy döccenő.


Rontás

Semmi se mese,

reszelt szereket szerez,

rejtett terjesztő.


Szeszély

Szemere szemlén

szemernyit szeretné

szemezni Szerénkét.


Keresztkérdés

Minek élt, kinek

szép unokája

nyelvét már nem érti meg?


Eszeveszett vers

Lengetett elme

nem selyem kelme,

fenn kelt engedelem elkelne.


Gémkapocs

Gumigolyó gömbölyödik,

kenderkötél kondorodik,

csigolyára csavarodik.


Történelem

Elhunyt a vitézség régen,

sírhantján kecske legel,

az is idegen.


Alkony

Vágy szinte semmi,

kebled öblén pihenni,

mindössze ennyi.


Fütty

Sáfrány és barka,

télből a tavaszt napra,

lám kikaparta.


Nyárs

Forgódj, csak forgódj,

amíg tart álnokságod,

nem lesz nyugvásod.


Közállapot

Nyűg a becsület,

ha minden fényes ülep,

vár egy új nyelvet.


Keresztkérdés

Akik jelentgettek,

miben reménykednek,

jelentik a végítéletet?


Gyászhír

Itatóspapír,

megváltás a sír,

annak, ki mindig csak sír.


Arnold Wadler

Ébresztő Ábel,

tört nyakunk örve Bábel,

bőr alá kábel.


Önérzet

Röhögésük elakad,

mint paszományon

a lesújtó kard.


Rettegők

Jelképeinket

érzik tűrhetetlennek,

kik élősködnek.


Anakreon

Elfogy a lélek,

hol önérdek temérdek,

mégis remélek.


Lendület

Lebegve lépek,

lengetek lepel létet,

lég legyezőnek.


Békesség

Amíg rakhatom

szűk szavaim, a lapon

áldás, nyugalom.


Ébredés

Álmom hangjai

juharágon mondják jaj,

fáj föltámadni.


A győztes

Velünk meghala,

szálla alá poklokra,

oszt föltámada.


Egyéniség

Helyem hálóban,

remegésem a pókban

kiolthatatlan.


Genetika

Ötös hangközök

Rezegtetik szerfölött

az ősörömöt.


Vénség

Vétlen véletlen

végzetem vélelmezem,

vérem védtelen.


Mozdulatlanság

Kerti madarak,

barátok elvillannak,

ha karvaly pillant.


Április

Beszél, de nem mond,

kapud bevágja Botond,

ki itt a bolond?


Migrén

Sivatagi dal

folyvást fülemben sival

vidám viadalt.


Nagyjavítás

Jelenés kéne

minden bűnös szemébe,

könny megtérésre.


Hangolás

Gonosz ha pofoz,

tudatomban a koboz,

gondolatfokos.


Tudomány

Legtöbb elmélet

igazsággá fényezett,

új elmeméreg.


Kórisme

Gyűri agyamat

szerencsétlen gondolat,

bénító bánat.


Napfogadó

Ahogy alábukik,

előjönnek a bukik,

veszítsz hajnalig.


Mérték

Sose kérkedő,

a kérlelő kérdező,

Keszi, vagy Kér ő?


Feltávozás

Vakít a világ,

ahogy átvált aurád,

s a szem angyalt lát.


Szegénység

Pápér szálldos föl

langyos kabola felöl,

bükk pernyét regöl.


Fico töri

Alakot alkot,

illő hatalmasságot,

már nem drótos tót…


Lábadozás

A drótok immár

pihennek, a beteg vár

valamit, habár…


Tudósvita

Akad nyíl, vagy nyál,

amely így is, úgy is tán

majd célba talál.


Öncél

Soha nem kellett

terelő akolmeleg,

kinn magam megyek.


Balsors

Nem jöttek fecskék,

fészkeikben bitorlók,

csak vacog a kert.


Életkép

Nincs meggyőző érv,

nosza, indul sebesen

az elmemosás.


Beavatás

Lidérc fojtogat,

teremtés statisztája,

mégis elkésett.


Önbelület

Örömből erdő,

életünkből eredő,

lélek feredő.


Napi rend

Elemózsia,

nem is csak alamizsna,

asszony pakolta.


Átváltozás

Alkotó ember,

ha elhagyja az ihlet,

tudóssá leend.


Harang harag

Fukar a kufár,

ingét is venné ingyért,

ha el nem adná.


Sarkatlan

A sereg sürög,

surranó surrog, sirül,

sörserleg sárban.


Halvajáró

Rég észrevétlen

köztetek viselgetem

ezüst szemérmem.


Táltos

Szavamtól szédülsz,

ősi légrezgés éled,

sosem egyedül.


Vég

Karhatalom vet

szavakat nehéz vasba,

vannak szótagok.


Anyanyelv

Égbe röpítesz

éneklő szép szavakkal,

gyökkel álmodom.


Faluról falura

László, mikor száll,

szólva, vagy szótlan kószál,

ő a szent király.


Dekadencia

Most a mellékes

erőből egyetemes,

míg tart a lemez.


Kapaszkodó

A becstelenség

manapság ingyen cseléd,

holnapra vezér.


Magyarul

Hanglejtő szólam,

benn ring beszélő dallam,

értőnek mondtam.


Primus ingressus

Lóról leszálla

Béla, Keve, Kadosa,

itt az óhaza.


Örökkévaló

Pusztulnunk kéne,

számos évezrede, ám a

griffek nem halnak.


Egysereg egyben

Egy jegy egyre megy,

három jegy száztizenegy,

végén egy Egregy.


Kegyelem

Isten tenyerén

a fájdalom is éltet

rendületlenül.


Csönd

Most nincs hallali,

nem bánt szikra, isteni,

de jó hallgatni.


Útravaló

Ne űzd el Istent,

mert a végtelen űrben

egyedül maradsz…


Hibernálás

Hétrét hajtogat

elfeledett hagyomány,

hályoghullásig.


Zenebona

Együtt hangzók közt

bújócskáznak szólamok,

szűrt gondolatok.


Csendélet

Aligha éltet

a hálni járó lélek

új reménységet.


Kicsit idegen

Lelke morális,

logikája modális,

vajon normális?


Csakra

Csak a mai jó,

csak úgy mondja, nem tahó,

csak gyöktagadó.


Ború

Bezárhatatlan,

a könny nem kér engedélyt,

siratni szabadság.


Kurutty

Elállt a zápor,

a békasereg bátor,

tócsában mÁmor.


Mese

Héthatáron túl,

ahol a kurta farkú

tepsis malac túr…


Utcazene

Remegő ujjak

feszült húron táncolnak

kábult vágyakat.


Várakozás

Állunk, mint gyertyák,

lassan ég el a magány,

jön a találkozás.


Szipi

Parfüm tréfát űz,

kinek illat, kinek bűz,

kinek orra szűz.


Bánat bánság

Futok, mint flúgos,

Arad, Temesvár, Lugos,

Bánatvíz elmos.


Aszály

Szó szót nem követ,

Szabadkán szétfoszlanak

elszakadt szavak.


Zárszó

Hogy vége legyen,

kettő a hetediken,

hetedíziglen.

Comments


bottom of page